×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 95.

Artykuł

Kosakowo - gmina atrakcyjna

19 marzec 2009
Napisane przez  Elżbieta Czuczman

Gmina Kosakowo jest położona w północno-wschodniej części województwa pomorskiego. Północną granicę z gminą Puck wyznacza kanał Łyski i Leniwy, naturalną granicą wschodnią jest linia brzegowa Morza Bałtyckiego. Od strony południowej i zachodniej gmina graniczy ze zurbanizowanymi obszarami Gdyni i Rumi. To szczególne położenie oraz wysiłki inwestycyjne Rady Gminy sprawiły, że tereny w gminie są bardzo atrakcyjne dla inwestorów.


Inwestycyjne priorytety w gminie stanowią zapewnienie ekologicznych warunków życia mieszkańców, rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej, wspieranie rozwoju turystyki, stwarzanie sprzyjających warunków dla inwestorów, promocja zdrowia i kultury fizycznej, rozwój oświaty. Na podstawie materiałów z Urzędu Gminy w Kosakowie ustalono, że na inwestycje przeznacza się ponad 30% niemałego budżetu gminy. W roku bieżącym jest to kwota 10 mln zł, w tym ponad 3,5 mln na drogi. Ponadto w 2009 r. nastąpi realizacja ostatniego odcinka kanalizacji w Rewie i w ten sposób zostanie zakończony kilkunastoletni program budowy systemu kanalizacji gminy, który rozpoczął się podpisaniem kontraktu w 1994r. Sukcesywnie rozbudowywany i modernizowany jest gminny system wodociągowy, budowane są ścieżki rowerowe i utwardzane nawierzchnie ulic. W listopadzie oddano do użytku Dom Kultury w Pierwoszynie, trwa rozbudowa gminnej biblioteki w Kosakowie. Rozbudowano remizę OSP w Kosakowie, ogrodzono teren lotniska. Oddano do użytku boisko sportowe w Pogórzu, trwa budowa boiska ?Orlik? w Mostach w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012.

Od czerwca 2007 roku działa Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, przygotowujący bogaty kalendarz imprez kulturalnych i sportowych, w tym wystawy, wernisaże, konkursy, teatry oraz cieszący się dużym powodzeniem festiwal piosenki dziecięcej.

Gmina w dalszym ciągu jest pozytywnie postrzegana na zewnątrz. Jest w czołówce dobrze zarządzanych gmin. Kapituła konkursu ?Gmina Manager?, HIT samorządowo-gospodarczy woj. pomorskiego przyznała gminie Kosakowo honorowe wyróżnienie Gminy Fair Play, będące wyrazem uznania członków kapituły, ale także inwestorów działających na tym terenie. Na forum Ogólnopolskim gmina otrzymała prestiżowe Godło Promocyjne TERAZ POLSKA, przyznawane najlepszym gminom zgłoszonym do konkursu.

Planowanym ośrodkiem lotniczego transportu cywilnego Gdynia-Kosakowo jest istniejące lotnisko wojskowe Babie Doły. Teren lotniska znajduje się na terenie Gminy Kosakowo i graniczy od południa z obszarem Miasta Gdyni. Lotnisko posiada jeden pas startowy. Koniec pasa startowego lotniska w kierunku południowo-wschodnim znajduje się ok. 200 m od granic oraz ok. 7 km od centrum miasta Gdyni.
Powstanie lotniska ma ogromne znaczenie dla rozwoju Gminy i regionu. Przyczyni się do przyciągnięcia zagranicznych i krajowych inwestorów, rozwoju turystyki, promocji regionu, spowoduje niebagatelny wzrost dochodów budżetu gminy, zwiększy jakość życia mieszkańców, zaktywizuje region gospodarczo poprzez stworzenie nowych miejsc pracy i nowych możliwości.

W każdej miejscowości gminy znajdują się boiska przeznaczone do gry w piłkę nożna, w siatkówkę i w koszykówkę, w Mostach znajduje się ogólno dostępna hala sportowa. W Rewie znajduje się szkoła windsurfingu i wypożyczalnia sprzętu wodnego i turystycznego. W Mostach i w Debogórzu znajdują się stajnie i tereny do uprawiania hipiki.

Turystyka i rekreacja koncentruje się głównie w dwóch miejscowościach gminy w Rewie i Mechelinkach ze względu na ich nadmorskie położenie. Wsie mają wyjątkowe walory rekreacyjno-wypoczynkowe, są usytuowane w urokliwym, specyficznym terenie i zapewniają wspaniały odpoczynek swoim mieszkańcom oraz miłośnikom kąpieli wodnych, słonecznych i spacerów. Wieś Rewa posiada najlepsze w Polsce warunki do uprawiania widndsurfingu i innych dyscyplin sportowych.

Na terenie gminy dominuje zabudowa jednorodzinna i brak typowych blokowisk wielorodzinnych. Przeważają inwestorzy indywidualni, a w Pogórzu i Suchym Dworze obecnie trwa budowa kilku osiedli domków jednorodzinnych przez deweloperów, w tym także budowa luksusowych i elitarnych zespołów rezydencji i apartamentów.

Zbadano rynek transakcji niezabudowanych działek przeznaczonych pod zabudowę w Gminie Kosakowo za okres od 1 listopada 2006r do października 2008r na podstawie aktów notarialnych zgromadzonych w Starostwie Powiatowym w Pucku. Odrzucono transakcje dotyczące gruntów przeznaczonych pod drogi oraz gruntów sprzedawanych na uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej, a także transakcje z ceną nierynkową dokonywane pomiędzy osobami zależnymi.
Wśród pozostałych 277 transakcji ceny transakcyjne są bardzo zróżnicowane od 69 do 515 zł za m2. Takie duże rozpiętości cen wynikają przede wszystkim z różnic w położeniu, sąsiedztwie, zagospodarowaniu i wielkości powierzchni działek.

cenytransakcyjne_wykres1

wykres2duzy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wykres3duzy


Ceny znacznie rosły w okresie od końca 2006 do III kwartału 2007r, dynamika wzrostu osłabiła się w końcu 2007r, a w 2008r obserwujemy spadek cen.

W układzie przestrzennym gminy obserwuje się duże zróżnicowanie cen. W badanym okresie najwyższe ceny osiągały atrakcyjne działki w Suchym Dworze, Mechelinkach i w Rewie.

Przeciętne ceny 1 m2 gruntów przeznaczonych pod budownictwo według miejscowości:

Miejscowość
IV kw. 2006r
2007r
2008r
Dębogórze
brak danych
180
243
Kosakowo
147
187
283
Mechelinki
143
161
310
Mosty
136
186
285
Pierwoszyno
117
197
270
Pogórze i Suchy Dwór
143
254
321
Rewa
brak danych
223
307
 

 

 

 

 

 

 

Widoczne różnice w cenach za 1 m2 gruntów występują także z uwagi na wielkość powierzchni działki. Przyjmując założenie, że pierwszą grupę stanowią działki o powierzchni do 750 m2, drugą zaś o powierzchni od 751 m2, zbudowano poniższą tabelę.

 

wielkość działki
IV kw. 2006
2007
2008
do 750 m2
162
242
335
ponad 750 m2
129
178
275
 

 

 

Przeciętna cena 1 m2 powierzchni gruntu dla działek mniejszych była wyższa od przeciętnej ceny 1 m2 powierzchni gruntu dla działek zaliczonych do drugiej grupy. Przy czym różnice te wynosiły od 33 zł do 64 zł.

Gmina Kosakowo rozwija się prężnie i szybko, a położone na jej terenie grunty mogą stanowić bardzo atrakcyjne miejsca dla lokalizacji różnego typu inwestycji, w tym mieszkalnych i turystycznych.