Artykuł

Zaproszenie do młodych naukowców, doktorantów do nadsyłania własnych artykułów

07 marzec 2012
Napisał 

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych organizuje kolejne już Sympozjum. Tematem tegorocznej edycji jest wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. Więcej szczegółów prosimy szukać na witrynie www.swnip.plwww.swnip.pl.

W związku ze wspomnianym wydarzeniem wydajemy materiały konferencyjne przygotowane do przeglądania w formie książki elektronicznej, e-book. Jako wydawca otrzymaliśmy nadane własne oznaczenie identyfikacyjne 934766, a publikacja będzie opatrzona oznaczeniem ISBN z zarezerwowanej puli numerów.

Serdecznie zapraszamy młodych naukowców, doktorantów do nadsyłania własnych artykułów, które bezpłatnie zamieścimy w wydawnictwie. Obok publikacji w zbiorze tematycznym, o przewidywanym nakładzie 1000 sztuk, opublikujemy w galerii portrety na witrynie Sympozjum, na życzenie autora Jego zdjęcie i krótką notatkę biograficzną. Wielkim wyróżnieniem szczególnie ciekawej pracy będzie dołączenie istniejącej recenzji Promotora. Biorąc pod uwagę nośnik jedynym kryterium jest zbieżność tematu z Sympozjum pozostawiając autorowi swobodę w ilości znaków i dołączonych załączników. 

Prosimy Promotorów o przekazanie informacji o propozycji wydania publikacji naukowej i skierowanie zaproszenia Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych do słuchaczy studiów doktoranckich. 

Na materiały oczekujemy do 1 sierpnia 2012 roku i prosimy o nadsyłanie wersji elektronicznej na adres poczty: zarzad@ptrm.pl.

Oczywiście oczekujemy od autora deklaracji zgody na niekomercyjne wykorzystanie źródła, bez prawa wyłączności, w publikacji PTRM wydanej z okazji Sympozjum wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw.

z wyrazami szacunku,

Prezes PTRM

Beata Szykulska