Artykuł

Opiniowanie operatów szacunkowych i opinii dla potrzeb sądowych - stanowisko PTRM

 

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych sformułowane w związku z licznie kierowanymi do Towarzystwa zapytaniami organów, o ocenę opinii na zasadach konkursu oraz o ocenę prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych.

 

PTRM podejmuje się wydania oceny wyłącznie po wcześniejszym zapoznaniu się z nadesłanymi dokumentami. Decyzja o przystąpieniu do oceny jest podejmowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, a szczegółowe warunki zawierane są w proponowanej stronie umowie. Rzecznik ds. opiniowania w Towarzystwie może, z ważnych przyczyn, odmówić przyjęcia zlecenia opiniowania.

 

Opiniowanie prawidłowości operatów szacunkowych przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych nie jest działalnością komercyjną lub gospodarczą. Towarzystwo podejmuje się czynności z uwagi na obowiązujący przepis prawa jedynie w miarę posiadanych możliwości. Oświadczamy, że każdorazowa decyzja wyrażenia zgody na sporządzenie opinii uzależniona jest od możliwości powołania w pełni kompetentnego zespołu dysponującego odpowiednim stanem wiedzy na temat rynku lokalnego, a przede wszystkim materii operatu szacunkowego.

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania kierowane do PTRM związane z wykonywaniem oceny prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych przez organizację zawodową w trybie art. 157 UoGN dostępne są na witrynie PTRM http://www.ptrm.pl/rzecznik-opiniowania

Ocena prawidłowości dokonywana jest zgodnie z regulaminem opublikowanym pod adresem http://www.ptrm.pl/opiniowanie/regulamin-oceny-opracawan-rzeczoznawcow-dokonywanej-przez-ptrm

Z całą mocą równocześnie podkreślamy, że czekamy na odpowiedź MTBiGM na pismo zredagowane przez Prezes PTRM Beatę Szykulską zawierające opis wątpliwości, pytań jak też propozycji systemowych, rozwiązań architektury wdrożenia w życie normy art. 157 UoGN (http://www.ptrm.pl/aktualnosci/dzialalnosc-ptrm/pytania-ptrm-do-pana-ministra-transportu-budownictwa-i-gospodarki-morskiej-zwiazane-z-opiniowaniem-operatow-szacunkowych).