Wyświetlenie artykułów z etykietą: PTRM

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, z pominięciem Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych zamierza przedłożyć do uzgodnienia Ministrowi Infrastruktury, Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny nr 4 (KSWS 4) - Inwestycje linowe - służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości. Przedstawiamy stanowisko Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych wobec tego projektu. 

czwartek, 16 czerwiec 2011 20:39

Spotkanie i Walne Zgromadzenie PTRM w Lubrzy

W dniach 9-11 czerwca odbyło się kolejne spotkanie organizowane przez PTRM, w trakcie którego odbyło się Walne Zgromadzenie Członków. Tym razem spotkaliśmy się w Lubrzy koło Świebodzina.

Dział: Co nowego?
środa, 14 kwiecień 2010 00:00

Przedstawiamy się

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych jest organizacją działającą zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach. Zrzesza wyłącznie aktywnie działających zawodowo rzeczoznawców majątkowych. Działa na terenie całej Polski. Formalnie, zgodnie z art. 4 pkt. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami stanowi organizację zawodową.

Towarzystwo ma na celu stworzenie, raczej elitarnej niż masowej organizacji profesjonalistów. Sprzyjają temu świadomie ustawione progi finansowe wstępu do Towarzystwa.


W grupie zawodowych przyjaciół wymieniamy się doświadczeniami warsztatowymi. Dzielimy się swoją pracą, jej wynikami, analizami. Realizujemy swoje cele w codziennym kontakcie, wspólnej nauce, wzajemnej pomocy. Członkowie mają dostęp do szkoleń zawodowych, organizowanych przez PTRM i całkowicie lub w przeważającej części finansowanych ze środków Towarzystwa.

Własnością PTRM jest biblioteka kilkuset opracowań, w tym operatów szacunkowych raportów i analiz rynku zgromadzona przez członków Towarzystwa. Członkowie otrzymują także pomoc merytoryczną na bieżąco poprzez z cała pewnością najaktywniejszą w Polsce listę dyskusyjną PTRM. PTRM udziela im również wsparcia merytorycznego i organizacyjnego przy rozwiązywaniu problemów zawodowych, w tym związanych z działaniami organów władzy publicznej.


Jak wstąpić do PTRM

Członkiem PTRM może zostać każdy, kto uzyska rekomendację dwóch aktualnych członków PTRM po czym zostanie formalnie przyjęty przez Zarząd PTRM. Przed formalnym przyjęciem kandydaci zobowiązani są do przedstawienia informacji o odbytych szkoleniach doskonalenia zawodowego Rzeczoznawcy Majątkowego w jakich uczestniczyli w ciągu ostatnich 2 lat. Do deklaracji członkowskiej, do wiadomości PTRM, należy również dołączyć 3 opracowania (operaty, opinie, analizy itp.). Rekomendację członków Stowarzyszenia można uzyskać m.in. poprzez uczestnictwo w spotkaniach szkoleniowych organizowanych przez PTRM 2 razy w roku (*). Informacja nt. terminów szkoleń dostępna w sekretariacie Stowarzyszenia lub na stronie www.
Członkostwo wiąże się z wpłaceniem wpisowego do Towarzystwa wynoszącego 200 zł, miesięczna składka członkowska wynosi 200 zł.

(*) 2 razy w roku, tj. marzec, październik. Poza miesiącem czerwcem, gdzie przewidziane jest Walne Zgromadzenie.

 

Dział: O ptrm
środa, 07 kwiecień 2010 00:00

Podstawowe dane, kontakt i dokumenty

Adres PTRM

 Podstawowe dane, kontakt i dokumenty

Siedziba PTRM: ul. Malborska 3, lok. 76,03-286 Warszawa

E-mail do sekretariatu: sekretariat@ptrm.pl

Telefon stacj: 22 828 40 11
Astystentka Zarządu PTRM: Wiesława Anioł
Godziny pracy sekretariatu:

9.00 - 14.00 (poniedziałek - piątek)

Adres do korespondencji w sprawach ocen operatów:
Mieczysław Anioł, Inwestor S.C.ul. Moniuszki 45 p.30, 58-300 Wałbrzych
Tel. w/s oceny operatów:+48 602 394 214
 
PTRM:
Regon:141407407
NIP: 5252473640
KRS: 0000304120

Nr rachunku: 11 1020 3150 0000 3302 0072 5010   Bank PKO BP SA 

Dokumenty PTRM

Dział: O ptrm
W dniach 4-6 marca 2010 roku w Wałbrzychu odbyło się spotkanie członków Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych. Pierwsze dwa dni spotkania poświęcone zostały na Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa natomiast w trzecim dniu odbyło się szkolenie, którego wykładowcą był sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - dr Mirosław Gdesz.
Dział: Szkolenia

Dnia 5 stycznia 2010 r. w Warszawie, z inicjatywy Prezydenta Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, w siedzibie PFSRM odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych.

Dział: Co nowego?
piątek, 22 styczeń 2010 18:11

Pismo do MI w sprawie standardów

Stanowisko PTRM w związku z propozycją Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych uzgodnienia standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych ?Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa? i ?Wartości inne niż wartość rynkowa?

Dział: Stanowisko PTRM
piątek, 13 listopad 2009 18:44

Pismo do MI w sprawie kodeksu etyki

Stanowisko PTRM wobec przedstawionego Panu Ministrowi Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

 

Dział: Stanowisko PTRM

W dniach 21-22 maja 2009 r. w Bełchatowie odbyło się spotkanie szkoleniowe i Walne Zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych.

Dział: Co nowego?

Prośba o przesłanie projektu z dnia 23.02.2009 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyceny i sporządzania operatu szacunkowego

Dział: Stanowisko PTRM