Stanowisko PTRM
Przedstawiamy wypracowane w gronie członków PTRM stanowisko wobec skierowanego do konsultacji przez PFSRM projektu nowego standardu zawodowego. W załączniku też tekst projektowanego standardu wraz z zaproszeniem do konsultacji. Zwracamy też uwagę na wcześniejsze nasze uwagi o uzgadniania standardów zawodowych a także opinie o innych propozycjach w tej materii. 
Dział: Stanowisko PTRM

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych uważa, że uzgadnianie przez Ministra Infrastruktury standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych nie jest celowe. Poniżej pełny tekst stanowiska PTRM wraz z uzasadnieniem.

Dział: Stanowisko PTRM

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych sformułowane w związku z licznie kierowanymi do Towarzystwa zapytaniami organów, o ocenę opinii na zasadach konkursu oraz o ocenę prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych.

Dział: Opiniowanie
"Zaproponowane regulacje są przykładem wielu błędów w sztuce legislacyjnej. Przedstawione rozwiązania w istotnej części są sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym i normami wyższego rzędu."
 
To najistotniejszy fragment stanowiska PTRM w sprawie projektu Standardu KSWS-4 ?Wycena odszkodowań i wynagrodzeń dla urządzeń przesyłowych".
Dział: Stanowisko PTRM
środa, 11 kwiecień 2012 10:10

Korespondencja ze Związkiem Banków Polskich

Przedstawiamy dalszy ciąg konrespondencji ze Związkiem Banków Polskich. Skan tekstu jest dostępny też w formacie PDF, w spince poniżej artykułu.

Dział: Stanowisko PTRM

Na podstawie dotychczasowch doświadczeń, własnych a także innych organizacji zawodowych, związancych z oceną operatów szacunkowych, PTRM skierowało Pana Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej prośćbę o zajęcie pisemnie stanowiska w zasygnalizowanych kwestiach. Poniżej tekst pisma, a w spince poniżej załącznik w formacie PDF.

Dział: Stanowisko PTRM

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych w piśmie do Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawia uwagi do projektu ustawy o "deregulacji" niektórych zawodów. Poniżej tekst pisma, a w spince poniżej artykułu skan dokumentu w formacie PDF.

Dział: Stanowisko PTRM
niedziela, 11 marzec 2012 00:00

Co dalej z wycenami dla Banków?

Przedstawiamy pismo PTRM kierowane do Związku Banków Polskich w sprawie wycen na potrzeby sektora bankowego. Kopię pisma skierowaliśmy też do PFSRM, licząc na współpracę w tej sprawie, dotyczącej całego środowiska rzeczoznawców majątkowych.

Dział: Stanowisko PTRM

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych przesłało 30 listopada 2011r. do Ministra Sprawiedliwości opracowanie „Operat szacunkowy czy opinia biegłego sądowego" wskazując na niektóre kolizje dostrzeżone w zapisach obowiązujących przepisów prawa. PTRM zgłosiło też wolę i pełną gotowość współpracy z Ministerstwem w zakresie identyfikowania i eliminowania kolizji prawnych, z obszarów wyceny i szacowania nieruchomości. 

 

Dział: Stanowisko PTRM
sobota, 21 styczeń 2012 00:00

Certyfikacja biegłych ? inicjatywa PTRM

Nasze Towarzystwo podjęło się trudu wspierania i budowy pozycji biegłych. Obok dyskusji i prezentacji oficjalnych stanowisk PTRM zadecydowaliśmy, ze wskażemy własne rozwiązanie wyznaczenia kierunku ewentualnej certyfikacji.

Dział: Stanowisko PTRM