Stanowisko PTRM
wtorek, 10 listopad 2009 18:50

Pismo do MI w sprawie wymogów programowych

Opinia PTRM w sprawie w projektu nowego rozporządzenia w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.

Dział: Stanowisko PTRM
piątek, 16 październik 2009 19:55

Pismo PTRM do komisji "Przyjazne Państwo"

Pismo PTRM do pana Mirosława Sekuły, przewodniczącego sejmowej komisji "Przyjazne Państwo" w sprawie nowelizacji uogn w zakresie aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste.

Dział: Stanowisko PTRM

Prośba o przesłanie projektu z dnia 23.02.2009 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyceny i sporządzania operatu szacunkowego

Dział: Stanowisko PTRM
czwartek, 20 listopad 2008 17:42

Spotkanie w siedzibie Związku Banków Polskich

Dnia 19 listopada 2008 r. w Warszawie w siedzibie Związku Banków Polskich odbyło się spotkanie przedstawicieli środowiska rzeczoznawców majątkowych z bankowcami.

Dział: Stanowisko PTRM