Artykuł

Relacja warsztatów zawodowych w Warszawie "Rzeczoznawca majątkowy jako biegły sądowy"

03 grudzień 2012
Napisał 
Relacja warsztatów zawodowych w Warszawie "Rzeczoznawca majątkowy jako biegły sądowy" zdjęcia: Mieczysław Anioł i Zbigniew Szwaja
W dniach 29 listopada ? 1 grudnia 2012 roku, w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w Warszawie ul. Edisona 2 odbyły się warsztaty zawodowe ?Rzeczoznawca Majątkowy jako biegły sądowy". Program kształcenia obejmował 24 godziny edukacyjne.
2012 11290015-Resizer-700L50
 
Uczestników warsztatów oraz prelegentów uroczyście przywitała Prezes PTRM Beata Szykulska, która wyraziła nadzieję, że zaproponowana forma kształcenia w formie warsztatów zawodowych przybliży stosunkowo trudny element działalności rzeczoznawcy majątkowego, jakim jest pełnienie funkcji biegłego sądowego.
 
 
 
 
 
 
 
2012 11290021-Resizer-700L50
 
Po uroczystościach powitalnych pierwszy wykład ?Wpływ opinii biegłego na wynik postępowania sądowego i administracyjnego" wygłosił radca prawny Łukasz Jędruszuk. Prelegent przybliżył zebranym przepisy prawne oraz bogate orzecznictwo sądowe dotyczące działalności biegłego sądowego.
 
 
 
 
 
 
 
2012 11290052-Resizer-700L50
 
Temat następnej prelekcji to ?Wynagrodzenie biegłych w postępowaniach sądowych", a wygłosił ją Tomasz Kaczmarczyk, rzeczoznawca majątkowy z Wrocławia, biegły sądowy od 1999 roku. Tomasz na bogatych przykładach ze swojej działalności, omówił sposoby postępowania rzeczoznawcy majątkowego w przypadku pomniejszania wynagrodzenia przez sądy arbitralne i zaskarżania tegoż przez strony postępowania do sądów odwoławczych. Ciekawym wątkiem, który wywołał dyskusję na sali, była egzekucja wynagrodzenia biegłego sądowego od sądów.
 
 
 
 
 
2012 11290140-Resizer-700L50
 
Po przerwie kawowej swoje przemyślenia na temat współpracy rzeczoznawcy majątkowego z sądami powszechnymi przedstawił Jarek Matejczuk, rzeczoznawca majątkowy, biegły sądowy kilku kadencji, członek PTRM. Jarek nazwał swoją prelekcję przewrotnie ?Technologiczność współpracy z sądami i organami" i w typowy dla siebie, często żartobliwy i sarkastyczny sposób podzielił się z nami swoimi przemyśleniami dotyczącymi współpracy z sądami, począwszy od otrzymania zlecenia, aż do wystawienia rachunku, a następnie do uczestnictwa w rozprawie. Stosunkowo luźny ton wystąpienia prelegenta wprawił zgromadzonych w doskonały nastrój przed uroczystą kolacją.
 
 
 
 
2012 11300002-Resizer-700L50
 
Czwartkowy wieczór rozpoczął się od uroczystej kolacji, która okazała się doskonałym początkiem dalszej wymiany poglądów w luźnej atmosferze, przy lampce wina i muzyce.
Choć kolacja zakończyła się stosunkowo późno, w piątek od rana zaczęliśmy znowu zajęcia.
 
 
 
 
 
 

2012 11300022-Resizer-700L50
 
Pierwszy wykład ?Nakłady na nieruchomość i sposoby ich określenia" wygłosił Grzegorz Motyl, rzeczoznawca z Częstochowy, biegły sądowy. Wykład przybliżył uczestnikom warsztatów podstawowe wiadomości o trwałości technicznej budynków, sposoby ustalania zużycia technicznego nakładów i części składowych gruntu oraz określanie wartości rynkowej nakładów. Na koniec prelekcji autor przedstawił dwa przykłady określania wartości rynkowej nakładów na przykładzie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz na przykładzie nieruchomości lokalowej.
 
 
 
 
 
 
2012 11300031-Resizer-700L502012 11300039-Resizer-700L50
 
Następną prelekcję ?Szacowanie odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ? na przykładzie dzielnicy Śródmieście w Warszawie" wygłosił Jan Łopato, rzeczoznawca z Warszawy, członek PTRM. Janek przedstawił swój dość kontrowersyjny w założeniach operat szacunkowy, który posłużył stronie powodowej jako dowód w postępowaniu sądowym. Operat wywołał dość ożywioną dyskusję wśród uczestników warsztatów.
 
 
 
 
2012 11300057-Resizer-700L50
 
 
 
 
Napięcie złagodziła przerwa kawowa.
 
 
 
 
 
 
G1309639-Resizer-700L50
 
Po przerwie swoje wystąpienie ?Aktualizacja opłat w sprawie u.w. ? etap sądowy. Podejście porównawcze, ale nieco inaczej" wygłosił Zbigniew Szwaja, rzeczoznawca majątkowy z Jastrzębia ? Zdroju, biegły sądowy, członek PTRM. Zbyszek przedstawił swoją opinię sądową, w której przedstawił swój sposób postępowania przy wycenie nieruchomości, w przypadku ubogiego rynku lokalnego i konieczności jego rozszerzenia na rynki sąsiednie. Unikatowość wyceny polegała na zastosowaniu współczynnika odzwierciedlającego relacje cen gruntów przeznaczonych pod usługi do cen gruntów dominujących w otoczeniu, określonego w oparciu o dane empiryczne i skorygowanego z uwzględnieniem różnic w cechach nieruchomości.
 
 
 
 
2012 11300070-Resizer-700L502012 11300105-Resizer-700L50
 
Popołudniowe zajęcia otworzyła Lucyna Michalec, rzeczoznawca majątkowy ze Złotowa, biegły sądowy, członek PTRM. Tytuł wystąpienia to: ?Wpływ nakładów na wartość nieruchomości, czyli tropienie rynku". Nasza koleżanka przedstawiła swoją opinię sądową, która dotyczyła określenia rynkowej wartości nakładów poniesionych przez wieczystego użytkownika na nieruchomości, które należy uwzględnić przy aktualizacji opłaty rocznej z tytułu u.w. . Nakłady te polegały na wzmocnieniu gruntu i polepszeniu jego nośności. Opinia wywołała ożywioną dyskusję na temat, jakie nakłady należy uwzględniać przy dokonywaniu wycen na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tytułu u.w. . Opinie na sali były bardzo podzielone.
 
 
 
 
2012 12010002-Resizer-700L50
 
Następną prelekcję wygłosił Waldemar Piela, rzeczoznawca z Ełku, jak sam o sobie mówi leśnik od czwartego pokolenia, stąd temat wykładu ?Wycena nieruchomości leśnej". Początek wykładu był przypomnieniem i przybliżeniem pojęć związanych z nieruchomościami leśnymi, a w dalszej części zostały przedstawione słuchaczom dwa operaty szacunkowe. Operaty dotyczyły tej samej nieruchomości leśnej, jednakże prezentowały dwa sposoby wyceny. Pierwszy, to oszacowanie wartości nieruchomości leśnej (grunt wraz z drzewostanem) przy pomocy podejścia porównawczego, metody porównywania parami, drugi to wycena wartości gruntu bez drzewostanu przy pomocy podejścia porównawczego, metody porównywania parami oraz wycena wartości drzewostanu na podstawie szacunków brakarskich. Autor zwrócił uwagę na dość duże rozbieżności wyników obu wycen i próbował wskazać ich przyczyny.
 
 
 
 
2012 12010030-Resizer-700L50
 
Piątkowe zajęcia zakończyła Beata Szykulska, rzeczoznawca majątkowy z Lublina, biegły sądowy, członek PTRM. Beata w swoim wykładzie ?Biegły w sądzie ? procedury" przedstawiła zagadnienia prawne dotyczące pracy biegłego sądowego, w tym przeprowadzenia oględzin nieruchomości, wykonania opinii i wynagrodzenia za opinię. Na koniec zwróciła uwagę na działania niedopuszczalne ze strony biegłego.
 
 
 
 
 
 
2012 12010041-Resizer-700L502012 12010050-Resizer-700L50
 
Pracowity dzień zakończył się kolacją, która dała okazję do integracji uczestników warsztatów oraz odprężenia przed następnym dniem zajęć.
 
 
 
 
 
 
 
 
2012 12010123-Resizer-700L50
 
Sobota rozpoczęła się wcześnie rano od wystąpienia Elżbiety Czuczman, rzeczoznawcy majątkowego z Kosakowa, biegłego sądowego, członka PTRM. Temat wykładu to: ?Dowód z opinii biegłego ds. budownictwa i szacowania nieruchomości na okoliczność możliwości zniesienia współwłasności nieruchomości poprzez podział fizyczny oraz poprzez wyodrębnienie samodzielnych lokali". Nasza Wiceprezes przedstawiła i omówiła swoją opinię sądową, którą sporządziła w bieżącym roku.
 
 
 
 
 
 
 
2012 12010130-Resizer-700L50
 
Po krótkiej przerwie Elżbieta Jakóbiec, rzeczoznawca z Poznania w ciekawy sposób w wykładzie ?Opłata planistyczna ? uwarunkowania prawne i warsztatowe" zaprezentowała zagadnienia związane z gospodarka przestrzenną, planami zagospodarowania przestrzennego oraz ze skutkami działań planistycznych i opłatami planistycznymi.
 
 
 
 
 
 
 
2012 12010161-Resizer-700L50
 
Zajęcia zakończyło wystąpienie ?Biurowiec bez parkingu jest jak rower bez opon ? wycena na potrzeby aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w centrum miasta", które zostało wygłoszone przez Włodzimierza Paszczę, rzeczoznawcę z Łodzi, biegłego sądowego, członka PTRM. Włodek zaprezentował zebranym swoją opinię, której przedmiotem była działka oddana w użytkowanie wieczyste, zabudowana budynkiem biurowym klasy B, położona w centrum Łodzi. Opinia opierała się na założeniu postrzegania nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego oczami ewentualnego inwestora, który nie ocenia jej jako nieruchomości niezabudowanej (jak nakazują przepisy prawne), ale jako nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym, która wykazuje pewne ułomności związane z brakiem dostępu do drogi publicznej oraz brakiem możliwości zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc parkingowych dla najemców pomieszczeń biurowych. Opinia, dość kontrowersyjna w swoich założeniach, wywołała dosyć ożywioną dyskusję na sali.
 
2012 12010186-Resizer-700L50
 
Na zakończenie Uczestnikom i Wykładowcom podziękowała Prezes PTRM Beata Szykulska, która uroczyście wręczyła wszystkim uczestnikom warsztatów Zaświadczenia o ich ukończeniu.
Pani Prezes już teraz zaprosiła wszystkich uczestników spotkania na następne spotkanie organizowane przez PTRM, które odbędzie się w kwietniu następnego roku w Olsztynie i które będzie połączone z obchodami 5 ? Lecia PTRM.
 
Bardzo miło było spędzić te kilka dni w gronie przyjaciół, nawiązać nowe znajomości, poznać osoby, które znam z listy ogólnopolskiej rzeczoznawców majątkowych tylko z imienia i nazwiska.

Nad organizacją warsztatów czuwała jak zwykle Elżbieta Czuczman.
 
Notatkę z warsztatów sporządził Tadeusz Dębski (biegły sądowy od 1998 roku).
 

Materiały z warsztatów zostały wydane w formie e-book'a - Biuletynu na płycie CD. Zamówienia na biuletyn można składać do Sekretariatu PTRM, lecz najwygodniej można go kupić w sklepie internetowym PTRM dodając go do koszyka poniżej w cenie: 

100.00zł
* Sposób dostawy:Ilość:

Galeria