"Biuletyn Sympozjum Wyceny Nieruchomości i Przedsiębiorstw, wrzesień 2012" - plik PDF

13 czerwiec 2013 Dział: Sklep

Plik zawierający pełne teksty  z Sympozjum. Koszt nabycia to: 

zł100.00

Zaproszenie do młodych naukowców, doktorantów do nadsyłania własnych artykułów

07 marzec 2012 Dział: Warsztat wyceny

Serdecznie zapraszamy młodych naukowców, doktorantów do nadsyłania własnych artykułów, które bezpłatnie zamieścimy w wydawnictwie Sympozjum.