Produkt

"Biuletyn Sympozjum Wyceny Nieruchomości i Przedsiębiorstw, wrzesień 2012" - plik PDF

Plik zawierający pełne teksty  z Sympozjum. Koszt nabycia to:

100.00zł
Ilość:

Staraniem organizatorów ukazał się e-book "Sympozjum Wyceny Nieruchomości i Przedsiębiorstw, wrzesień 2012", zawierający teksty prezentacji i artykuły programowe (łącznie blisko 1000 stron),

 Materiały prowokują świeże spojrzenie na różne problemy ekonomiczne - mające pośredni i bezpośredni wpływ na procesy decyzyjne i procesy szacowania mienia, a dodatkowo dają możliwość krytycznej oceny wielu - wydawałoby się niepodważalnych "prawd objawionych".

Link do pliku (możliwy do pobrania z chmury) wysyłamy e-mailem.


 SPIS TREŚCI

PORTRETY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 12

ARTYKUŁY PROGRAMOWE

Włodzimierz Paszcza

TRAKTAT O STANDARDZIE BANKOWYM (CZĘŚĆ I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Włodzimierz Majcherczyk

TRAKTAT O STANDARDZIE BANKOWYM (CZĘŚĆ II). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Juliusz Jabłecki

INTERWENCJA RZĄDU USA NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI I JEJ NIEZAMIERZONE

KONSEKWENCJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Mateusz Machaj

GRANICE I OGRANICZENIA EKONOMII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Jan Łopato

RENTA DOŻYWOTNIA I ODWRÓCONY KREDYT HIPOTECZNY . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Jan Szczygielski

WPŁYW RZECZOZNAWCY NA DOCHÓD INWESTORA - JAK TO MOŻNA ROBIĆ . . . . . . . 62

Hanna Augustyniak, Jacek Łaszek i Krzysztof Olszewski

CYKLE NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH I KOMERCYJNYCH, RYZYKO

DLA INWESTORA ORAZ POTRZEBA ADEKWATNEJ I OSTROŻNEJ WYCENY . . . . . . . . . . 107

Przemysław Hewelt

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Karolina Kołodziejczak

WYCENA MARKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Dariusz Trojanowski

FAZY ROZWOJU PROJEKTU DEWELOPERSKIEGO ? WSPÓŁPRACA DEWELOPERA

I RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Szymon Jasiński

PROGNOZY RYNKU KAPITAŁOWEGO I STRATEGIE INWESTYCYJNE ? GDZIE MOŻEMY SZUKAĆ PODPOWIEDZI PRZY ROZPOCZĘCIU I UKŁADANIU INDYWIDUALNEGO DŁUGOTERMINOWEGO

PORTFELA INWESTYCYJNEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Witold Solski

SZACUNEK PROGNOZY WARTOŚCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

Grzegorz Skibiński

AQUAPOLIS-CZYLI ?GRY WODNE? POZNANIA Z WARTĄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

Maciej Kucharczak, Maciej Pryba

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI DEVELOPERSKIEJ PRZEZ BANK ? BIZNES PLAN, JAKO KLUCZOWY

ELEMENT WNIOSKU KREDYTOWEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

Krzysztof Dylikowski

JAK, DZIĘKI ŚRODKOM INICJATYWY JEREMIE, ZABEZPIECZYĆ KREDYT BANKOWY

NIE DYSPONUJĄC MAJĄTKIEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

Piotr Paisert, Mariusz Staszak

JAK POZYSKAĆ ŚRODKI PIENIĘŻNE ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

Zbyszek Niemczewski

KRĘTĄ DROGĄ DO WYCENY DRÓG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

Witold Solski

MAŁE ELEKTROWNIE WODNE - WARTO CENIĆ WARTOŚĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

Boźena Fojt, Tatiana Korniak

MIESZKANIOWY RYNEK DEWELOPERSKI W KATOWICACH - LATO 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

Zbigniew J. Boczek

PODEJŚCIE DOCHODOWE W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314

Tatiana Korniak, Boźena Fojt

RYNEK LOKALI MIESZKALNYCH W METROPOLII ŚLĄSKIEJ W OSTATNICH DWÓCH LATACH (07.2010-06.2012) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

Wioletta Holak

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 326

Mateusz Bielewski

SPECYFIKA OKREŚLANIA WARTOŚCI RYNKOWEJ W OPARCIU O CENY TRANSAKCYJNE NIERUCHOMOŚCI DROGOWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398

Paweł Zdziebko

SZKODY W ŚRODOWISKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 406

Zbigniew Pałgan

TAJEMNICA ZAWODOWA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410

Witold Solski

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE - KILKA PUŁAPEK ? CZYLI IMPRESJA Z LABIRYNTU. . . . . . . .. . .. . . . . . . . 424

Jarosław Matejczuk

UŻYWANIE NIERUCHOMOŚCI POD INFRASTRUKTURĘ ? PRZYPADKI O CHARAKTERZE SŁUŻEBNOŚCIOWYM: PRZESYŁ I DROGI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427

ZDANIEM POLSKIEGO TOWARZYSTWA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

PROJEKT USTAWY O ZAWODZIE RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO,    

PROJEKT USTAWY O BIEGŁYCH SĄDOWYCH

Projekt ustawy o biegłych sądowych PTRM do Ministra Sprawiedliwości, maj 2011 . . . . . . . 441

Projekt ustawy o biegłych sądowych PTRM do Ministra Sprawiedliwości, lipiec 2011 . . . . . . 449

Projekt ustawy PTRM o rzeczoznawcach majątkowych - list przewodni, lipiec 2011 . . . . . . . 454

Projekt ustawy PTRM o rzeczoznawcach majątkowych - tekst aktu, lipiec 2011 . . . . . . . . . . . 455

Opinia czy operat postulat PTRM do Ministra Sprawiedliwości, listopad 2011 . . . . . . . . . . . . 470

Projekt ustawy deregulacyjnej PTRM do Ministra Sprawiedliwości, kwiecień 2012 . . . . . . . . 479

OCENA PRAWIDŁOWOŚCI OPERATU SZACUNKOWEGO

Ocena prawidłowości operatu szacunkowego - prezentacja PTRM 2011 rok . . . . . . . . . . . . . . 482

Ocena prawidłowości operatu szacunkowego - głos PTRM 2011 rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524

Ocena prawidłowości operatu szacunkowego - REGULAMIN PTRM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538

Ocena prawidłowości operatu szacunkowego - pytania do MTBiGM, kwiecień 2012 . . . . . . . 541

Ocena prawidłowości operatu szacunkowego - stanowisko PTRM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544

STANDARDY ZAWODOWE

Standard przesyłu PTRM do MTBiGM, czerwiec 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546

Standard przesyłu PTRM do MTBiGM, lipiec 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549

Standard zawodowy - stanowisko PTRM, sierpień 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555

SYSTEM AMRON

AMRON i rekomendacje KNF PTRM do PFSRM, luty 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561

AMRON i rekomendacje KNF PTRM do ZBP, luty 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562

AMRON i rekomendacje KNF PTRM do ZBP, kwiecień 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564

TAJEMNICE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH

Spółdzielnie mieszkaniowe dostęp do danych wniosek PTRM

do MTBiGM, czerwiec 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567

REKOMENDACJE DO PEŁNIENIA FUNKCJI BIEGŁEGO SĄDOWEGO

Opinia o kandydacie na biegłego - pismo przewodnie PTRM, styczeń 2012 . . . . . . . . . . . . . . 571

Opinia o kandydacie na biegłego - REGULAMIN PTRM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572

PRAWO A METODY EKONOMETRYCZNE

Polskie prawo nakazuje stosowanie metod ekonometrycznych w wycenie . . . . . . . . . . . . . . . . 575

 

EKONOMIA I POLITYKA GOSPODARCZA Z PERSPEKTYWY

AUSTRIACKIEJ SZKOŁY EKONOMII

EKONOMIA I JEJ PODSTAWOWE PRAWA

SUBIEKTYWISTYCZNA TEORIA WARTOŚCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587

Joseph T. Salerno

CO MA Z TYM WSPÓLNEGO KOSZT ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590

Jeffrey A. Tucker

KOOPERACJA, CZYLI JAK WOLNY RYNEK PRZYNOSI KORZYŚCI

WSZYSTKIM LUDZIOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592

Robert P. Murphy

SPOŁECZNA FUNKCJA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595

Ludwig von Mises

KLUCZOWA ROLA OSZCZĘDZANIA ORAZ DÓBR KAPITAŁOWYCH . . . . . . . . . . . . . 597

Murray Rothbard

DZIESIĘĆ WIELKICH GOSPODARCZYCH MITÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600

D.T. Armentano

KRYTYCZNY PRZEGLĄD TEORII MONOPOLU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606

Ludwig von Mises

DLACZEGO NAPISAŁEM LUDZKIE DZIAŁANIE ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614

Ángel Martín

WYWIAD Z ROBERTEM HIGGSEM: DLACZEGO AUSTRIACY ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618

Friedrich August von Hayek

POZORY WIEDZY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623

STREFA EURO

TRAGEDIA EURO - DWIE WIZJE EUROPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630

Philipp Bagus

TRAGEDIA EURO - UGW JAKO SYSTEM AUTODESTRUKCYJNY . . . . . . . . . . . . . . . . 634

Philipp Bagus

PRZYSZŁOŚĆ EURO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640

Philipp Bagus

CZY NIE MA UCIECZKI OD EURO ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642

PIENIĄDZ I BANKOWOŚĆ

KRÓTKI PRZEWODNIK PO TEORII PIENIĄDZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651

Hans-Hermann Hoppe

DLACZEGO PAŃSTWO ŻĄDA KONTROLI NAD PIENIĄDZEM ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655

Jörg Guido Hülsmann

DEFLACJA: NAJWIĘKSZE MITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658

Ludwig von Mises

ZASADA SOLIDNEGO PIENIĄDZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664

Joseph T. Salerno

PIENIĄDZE A WOLNOŚĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672

Jesús Huerta de Soto

ZAŁOŻENIA MIĘDZYNARODOWEJ REFORMY SYSTEMU MONETARNEGO . . . . . . . 677

CYKL KONIUNKTURALNY

Murray N. Rothbard

DLACZEGO ISTNIEJĄ CYKLE KONIUNKTURALNE ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680

Gottfried Haberler

PIENIĄDZ I CYKL KONIUNKTURALNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682

Robert P. Murphy

ZNACZENIE TEORII KAPITAŁU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690

Jesús Huerta de Soto

KILKA DODATKOWYCH REFLEKSJI NA TEMAT KRYZYSU

GOSPODARCZEGO I TEORII CYKLU KONIUNKTURALNEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695

 

WIELKA RECESJA

ANATOMIA KRYZYSU 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701

Mateusz Machaj

ANATOMIA KRYZYSU 2.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706

Robert P. Murphy

TESTOWANIE AUSTRIACKIEJ TEORII CYKLU KONIUNKTURALNEGO . . . . . . . . . . . 711

Robert P. Murphy

POLEMIKI Z KRUGMANEM NA TEMAT AUSTRIACKIEJ TEORII CYKLU

KONIUNKTURALNEGO CIĄG DALSZY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715

 

FINANSE PUBLICZNE

BANKRUCTWO PAŃSTWA: TEORIA CZY PRAKTYKA ?

CZY DA SIĘ ZAPANOWAĆ NAD DŁUGIEM PUBLICZNYM ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723

Murray N. Rothbard

NIEUZNAWANIE DŁUGU PUBLICZNEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 728

Grant M. Nülle

DLACZEGO CIĘCIA SĄ TAK TRUDNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733

Hans-Hermann Hoppe

EKONOMIA OPODATKOWANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740

Maciej Bitner

PODATEK TOBINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747

SŁUŻBA ZDROWIA

Hans-Hermann Hoppe

CZTERY KROKI DO NAPRAWY SŁUŻBY ZDROWIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 749

Roderick T. Long

JAK PAŃSTWO ROZWIĄZAŁO KRYZYS SŁUŻBY ZDROWIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751

Jan Lewiński

REFUNDACJA SOCJALIZMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753

Jan Lewiński

SŁUŻBA ZDROWIA ? MIĘDZY MŁOTEM A KOWADŁEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 758

EDUKACJA

UCZELNIE CENTRALNIE PLANOWANE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762

Aaron Smith

KOSZTY PRZYMUSU SZKOLNEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764

Douglas French

BAŃKA EDUKACYJNA PĘKŁA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767

Jakub Boźydar WiŚniewski

MŁODZI ZNIEKSZTAŁCENI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770

RYNEK PRACY

DLACZEGO STOPA BEZROBOCIA JEST TAK WYSOKA ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 773

Block

O TYM, JAK RYNEK TWORZY MIEJSCA PRACY, A RZĄD JE NISZCZY . . . . . . . . . . . . 776

Benjamin Powell

W OBRONIE ?SWEATSHOPÓW? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Mateusz Machaj

EKONOMIA I POLITYKA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785

Łukasz Gajewski

PRZECIWKO PLANISTYCZNEMU POJMOWANIU INNOWACYJNOŚCI . . . . . . . . . . . . 789

Stephan N. Kinsella

PRZECIW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 798

Michele Boldrin, David K. Levine

CZY MONOPOL INTELEKTUALNY PRZYCZYNIA SIĘ

DO WZROSTU INNOWACYJNOŚCI ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823

PAŃSTWO I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Murray N. Rothbard

ANATOMIA PAŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830

Robert Higgs

10 ARGUMENTÓW PRZECIWKO ZNIESIENIU NIEWOLNICTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 842

Llewellyn H. Rockwell

SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH PAŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 844

Hans-Hermann Hoppe

O WŁASNOŚCI PRYWATNEJ, WSPÓLNEJ I PUBLICZNEJ,

Z UZASADNIENIEM CAŁKOWITEJ PRYWATYZACJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 849

Patrick Tinsley

PRYWATNA POLICJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 856

 

VARIA

O TYM, JAK MATEMATYKA ROBI Z MĄDRYCH LUDZI GŁUPKÓW . . . . . . . . . . . . . . 860

Ludwig von Mises

CO NAZIŚCI ZAPOŻYCZYLI OD MARKSA ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 865

Jan Lewiński

ZAPOMNIANY PASAŻER PKP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 868

Brian Seasholes

PRYWATNY SEKTOR OCHRONY PRZYRODY W AFRYCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 871

Robert P. Murphy

KOSZTY USTAW WĘGLOWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 876

Per Bylund

STAGNACJA SOCJALISTYCZNEJ SZWECJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 879

Mark Thornton

CO TŁUMACZY METAMFETAMINĘ ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 881

Murray N. Rothbard

NEOMERKANTYLIZM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 884

Jan Iwanik

SOLVENCY 2 ? KROK W KIERUNKU ETATYZMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 889

Jan Iwanik

HISTORIA JEDNEJ BRANŻY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 891

Dlaczego Sympozjum będzie na języku i na cenzurowanym wiedzą Ci, którzy zamówią publikację ISBN naszego Towarzystwa.

Koszt Biuletynu to 100,00 zł brutto. Zamówienia na biuletyn można składać do Sekretariatu PTRM, lecz najwygodniej można go kupić w sklepie internetowym PTRM dodając go do koszyka poniżej w cenie: 

 

Płatności obługiwane są przez

dotpay