Artykuł

Jedna księga wieczysta - jedna nieruchomość?

Włodzimierz Paszcza
07 luty 2012
Napisał 

Utarte wzory postępowania w przypadku szacowania nieruchomości dla celu np. aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego mogą zwieść rzeczoznawcę na manowce. Niebezpieczeństwo czai się w definiowaniu przedmiotu wyceny, czyli rozumieniu samego pojęcia ?nieruchomość". To z kolei może rzutować na wartość oszacowania.

Pojęcie ?nieruchomość" było i jest nadal przedmiotem licznych kontrowersji.

W załączonym artykule autorstwa Włodziamerza Paszczy przeprowadzono analizę orzecznictwa dla przedstawionego wyżej zagadnienia. Tekst jest do pobrania w formacie PDF po kliknięciu w spinacz poniżej.