Artykuł

KOZ-a Edka Berwida - nagranie z posiedzenia KOZ

08 maj 2009
Napisane przez  Tomasz Kotrasiński

Na prośbę Edka Berwida informuję, że dnia 05 maja br. w gmachu Ministerstwa Infrastruktury odbyło się posiedzenie zespołu orzekającego Komisji Odpowiedzialności Zawodowej w jego sprawie.

Sprawa prowadzona jest ze skargi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i dotyczy kilku operatów, wszystkich zabużańskich.

Ogólnie rzecz idzie o to, że Urząd pod pretekstem różnych drobnych usterek operatów (od braku "z późń. zmianami" :-D do drobnych błędów obliczeniowych) skierował do KOZ operaty w celu ukarania rzeczoznawcy.
Istotą sprawy jest to, że Edward jest w konflikcie z urzędnikami, którzy przekraczając prawo uzurpują sobie wpływ na treść operatów i w konsekwencji na wynik wyceny, m.in. poprzez taką interpretację przepisów, z którą (słusznie) Edward się nie zgadza i ingerowanie bezpośrednio w metodykę szacowania, na co Edward nie pozwala.
Żeby uświadomić sobie o co tak naprawdę idzie, powiem, że strony urzedu padły m.in. zarzuty skierowane do KOZ , że Edward podrywa zaufanie obywateli do Urzędu i doradza swojemu klientowi inaczej niż Urząd uważa za stosowne. :-D

Edward ustanowił obrońcę - Piotrka Walczyka (członka PTRM).
Na wniosek skierowany do ministra, do postępowania w charakterze strony dopuszczone zostało Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych, które na posiedzeniu reprezentował prezes Towarzystwa Tomasz Kotrasiński (czyli ja).
Na marginesie: to już drugi przypadek w historii rzeczoznawstwa przystąpienia organizacji zawodowej do postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej. Pierwszym był przypadek Włodka Paszczy, który został całkowicie oczyszczony z zarzutów wysuwanych przez Prezydenta Łodzi.

W składzie zespołu KOZ zasiadali:
przewodnicząca: Elżbieta Marszał Halicka (Rzeszów)
członek: Zbigniew Witkiewicz (Stargard Szczeciński)
sekretarz: Ryszard Piątek (Rzeszów).

Na początku posiedzenia (po sprawdzeniu tożsamości i kilku sprawach formalnych) Tomasz Kotrasiński, jaku reprezentujący PTRM, zawnioskował do pani przewodniczącej o wyrażenie zgody na utrwalanie przebiegu posiedzenia za pomocą środków audio (głosu), motywując to faktem, że podstawą działania organów publicznych jest jawność, która może być wyłączona jedynie w wyjątkowych przypadkach, ze względu na ważny interes publiczny (tajemnica państwowa) lub interes prywatny. Dodatkowo rejestracja przebiegu posiedzenia i możliwość zapoznania się z jego przebiegiem przez szerokie kręgi rzeczoznawców majątkowych będzie miała aspekt edukacyjny oraz pozwoli rzeczoznawcom utrwalić opinię o  profesjonalizmie, rzetelności i bezstronności działalności KOZ.W tym przypadku nie zachodzi konieczność utajnienia posiedzenia ze względu na interes publiczny, którym w tym przypadku jest właśnie jawność ani ze względu na interes prywatny, ponieważ Edward Berwid zgadza się na rejestrację posiedzenia i jego rozpowszechnienie.

Pani przewodnicząca zgodziła się z tym, że jawność działania jest wartością nadrzędną i wyraziła zgodę na nagrywanie, zastrzegając, że odbędzie się to na sprzęcie MI.
Zarządziła przerwę w celu przyniesienia sprzętu.
Po ok. 15 min. pani przewodnicząca powróciła i poinformowała, że MI nie posiada odpowiedniego sprzętu nagrywającego, który znajduje się w  głównym budynku ministerstwa, w związku z czym nie będzie możliwe nagrywanie rozprawy. Poza tym stwierdziła, że jej zdaniem, jawność jest zapewniona poprzez uczestnictwo obrońcy i przedstawiciela PTRM.

W efekcie pp. Berwid, Walczyk i Kotrasiński poprosili o 5 min. przerwy i wyszli na naradę.
Po powrocie został złożony wniosek o przełożenie posiedzenia na inny termin, w którym MI będzie mogło zapewnić techniczne środki nagrywania.

W reakcji na wniosek pani przewodnicząca stwierdziła, że skoro już się tu wszyscy razem zebrali, to szkoda czasu i fatygi i może uda się zorganizować jakiś inny sprzęt nagrywający i wyszła w celu jego znalezienia.
Po kilku minutach pani przewodnicząca powróciła z ręcznym dyktafonem. Po przeprowadzeniu, na wniosek Tomasza Kotrasińskiego, eksperymentu dotyczącego jakości nagrywania sprzętu uznano że nadaje się on do rejestracji treści posiedzenia.

W efekcie dnia 05 maja doszło do pierwszego posiedzenia zespołu KOZ, które w całości rejestrowane było na sprzęcie audio, na wniosek strony.
Po posiedzeniu plik audio został zgrany i udostępniony stronom.
Nagranie ma ok. 2 h 16 min. długości, jakość nagrania jest zadowalająca.

Nagranie zostało już udostępnione wszystkim członkom Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych do odsłuchania na serwerze, do którego dostęp mają członkowie PTRM.
Edward Berwid nie ma żadnych zastrzeżeń przed udostępnieniem nagrania wszystkim zainteresowanym rzeczoznawcom, a wręcz odwrotnie, ponieważ uważa to za długo oczekiwany i bardzo pożyteczny dla naszego środowiska precedens, przeciwdziałający możliwym próbom działania jakichkolwiek organów, z którymi mają styczność rzeczoznawcy w atmosferze niepotrzebnej tajności, która mogłaby budzić wątpliwości co do prawidłowości, rzetelności oraz szczególnej staranności ich działania. Jawność działania tych organów (za zgodą rzeczoznawcy, oczywiście) przyczyni się do podniesienia autorytetu tych organów i wzrostu zaufania do nich.

Także Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych ma zamiar wystąpić do Ministerstwa Infrastruktury i przewodniczącego KOZ o zmianę zarówno przepisów jak i pewnych zastarzałych i  nieuzasadnionych praktyk procedowania, które, zostały kiedyś przez kogoś stworzone i się ewidentnie już przeżyły a aktualnie stanowią czynnik ograniczający prawo do obrony rzeczoznawców i możliwość dotarcia do meritum sprawy i do prawdy Komisji.

Plik z nagraniem po przekonwertowaniu do *.mp3 miał ok. 130 MB, więc przekonwertowałem go do *.wma (ok. 66 MB).
Niestety, strony dedykowane listom OLD i PIRM nie pozwalają na przesyłanie plików większych niż 10MB!
W związku z tym utworzyłem na potrzeby OLD wirtualny internetowy dysk sieciowy na adresie www.4shared.com o pojemności 5 GB, który pozwala na przesyłanie plików do 100 MB. W razie potrzeby członkowie OLD i PIRM mogą z niego korzystać do przesyłania większych plików.

Aby móc pobrać plik trzeba wejść na stronę http://www.4shared.comhttp://www.4shared.com i się zalogować podając następujące dane
user: rzmld@googlegroups.com
password: OLDRZM

Wejdzie się w ten sposób na dysk internetowy, z którego można pobrać plik koza_edka_berwida_20090505.wma, zapisać go na dysk swojego komputera i dowolnie przesłuchiwać.

Miłego i pożytecznego słuchania oraz wyciągania wniosków na przyszłość co do kształtu i sposobu działania organizacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych, w kwestii obrony praw swoich członków.


pozdrawiam
z up. Edwarda Berwida

Tomasz Kotrasiński