Artykuł

Metodyka analizy rynku nieruchomości i zagadnienia RODO na szkoleniu PTRM

14 kwiecień 2018
Napisała 

W dniach od 15 do 17 marca 2018 r. odbyło się szkolenie zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych, w hotelu Lawendowe Termy w Uniejowie.

Tym razem tematyka dotyczyła zagadnień prawnych oraz zastosowanie metod statystycznych w analizie rynku nieruchomości.

Pierwszego dnia, zajęcia poprowadził radca prawny dr Marek Zalisko. Tematem wykładu było postępowanie dowodowe w sprawach transgranicznych, w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych. Na szkoleniu poruszana była tematyka dotycząca zasad pozywania przed sądy państw członkowskich, uznawania orzeczeń oraz roli biegłego sądowego w takich postępowaniach.

Kolejnego dnia zajęcia teoretyczne i warsztaty poprowadził gościnnie dr Radosław Gaca.
Tematem szkolenia było: „Analiza rynku nieruchomości z wykorzystaniem metod statystycznych”. Po części teoretycznej, odbyły się ćwiczenia praktyczne przy wykorzystaniu arkuszy kalkulacyjnych. Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzymał licencję na posiadanie i stosowanie arkusza kalkulacyjnego opracowanego przez R. Gacę i E. Sawiłowa, dotyczącą określania wag cech rynkowych przy zastosowaniu korelacji rang Spearmana.

Sobotnie zajęcia przygotował wykładowca Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego w Poznaniu, ekspert ds. przetwarzania i ochrony danych osobowych – mgr Anna Mrozowska. Tematem zajęć były „Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie
z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”. Tematyka wynikła w związku z wymogami i obostrzeniami wprowadzonymi w efekcie unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych tzw. RODO.
Data 25 maja 2018 roku jest datą graniczną do wprowadzenia zmian w gromadzeniu i wykorzystywaniu danych dotyczących osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w krajach członkowskich UE. W myśl ustanowionych przepisów przedsiębiorca jest zobowiązany samodzielnie przeanalizować, jakimi danymi osobowymi dysponuje, w jaki sposób je przetwarza, czy występują zagrożenia ich utraty i ostatecznie dobrać optymalne środki, które zminimalizują ryzyko związane z ich przetwarzaniem. Brak lub nieprawidłowa ochrona danych osobowych przez przedsiębiorców związana będzie po 25 maja z karami finansowymi.

W chwilach wolnych od zajęć korzystaliśmy z dobrodziejstw termalnych hotelu Lawendowe Termy, w szczególności basenu i kompleksu saun. Pobyt umiliła nam regionalna kuchnia. Kolejne spotkanie, tym razem Jubileuszowe z okazji 10-lecia Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych odbędzie się już w miesiącu czerwcu.

Małgorzata Stucka
Jacek Kotarbiński