Rada PTRM

Rada PTRM

MOJE PUBLIKACJE:

Regulamin oceny prawidłowości opracowań sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych dokonywanej przez PTRM

Tekst jednolity Regulaminu, jako załącznik, do uchwały nr 1/2021 Rady Głównej PTRM, z 28.05.2021 roku.