Rada PTRM

Rada PTRM

MOJE PUBLIKACJE:

Regulamin oceny prawidłowości opracowań sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych dokonywanej przez PTRM

Tekst jednolity Regulaminu jako załącznik do uchwały nr 01/XI/2015 Rady Głównej PTRM z 19.11.2015 roku