Artykuł

Odbyło się jesienne szkolenie w Piotrkowie

18 grudzień 2014
Napisał 

W dniach 20-22 listopada 2014 w Hotelu Mercure Piotrków Trybunalski Vestil **** odbyło się szkolenie seminaryjno-warsztatowe ?40 i 4" Fakty i mity w wycenie nieruchomości- skuteczna obrona w świecie Temidy. Szkolenie dedykowane było dla Rzeczoznawców Majątkowych, biegłych sądowych z tej dziedziny.
Na tegoroczne jesienne spotkanie organizatorzy przygotowali wiele ciekawych i kontrowersyjnych tematów, począwszy od analizy nieliniowych trendów czasowych, czy prezentacji szacowania wartości na poszczególnych etapach budowy galerii handlowej, a skończywszy na omówieniu narzędzi do zbierania informacji o rynku nieruchomości.

 

Dużym zainteresowaniem i aktywnością zgromadzonych cieszył się blok seminaryjny ?40 i 4" mity i faktyczne ułomności wycen, zaprezentowany w piątkowy dzień szkoleniowy.
Celem tych zajęć było zwrócenie uwagi na niewłaściwe naszym zdaniem interpretacje i wskazówki, które stały się już swoistymi mitami wyceny, a które w części powielono w pozycji książkowej "66 błędów wycen nieruchomości". Tak ową pozycję książkową reklamuje jedna z internetowych księgarni prawniczych:
?W sferze rzeczoznawstwa majątkowego, książka, z jej tematyką, jest swojego rodzaju fenomenem. Może być w kręgu zainteresowań prawników, choć dość dużą grupę odbiorców stanowią kandydaci na rzeczoznawców majątkowych - przygotowujący się do egzaminu. Na stu siedmiu stronach, publikacja zawiera opis sześćdziesięciu sześciu najczęściej popełnianych błędów związanych z wyceną nieruchomości. Każdy błąd skonfrontowany jest z przepisem, który nie został zachowany, orzecznictwem lub wyjaśnieniem merytorycznym."
Wykładowcy z tego bloku seminaryjnego przy aktywnym udziale Uczestników odpowiadali na przykładowe tezy:
- Co z rurą, czyli ile, kto i dlaczego powinien płacić za przesył?
- Czy istnieje problem waloryzacji wynagrodzeń?
- Jak to jest z tym użytkowaniem wieczystym skoro z upływem czasu zmieniają się centra miast i sposób użytkowania nieruchomości?
- Czy aby nieruchomości w tej samej cenie są do siebie podobne, a istotnie różniące się ceną już podobne nie są?

Prowadzący przygotowali obszerne wystąpienia, odpowiadali na pytania, przedstawiali swój pogląd i uzasadniali swoje stanowisko poparte bogatym warsztatem zawodowym. Bezpośrednim następstwem prezentacji były m.in. intensywne dyskusje kuluarowe ? z których wynikałoby, że Uczestnicy w znacznej mierze podzielają poglądy prezenterów.

Po bloku seminaryjnym mogliśmy na bardzo prostym przykładzie i przy wykorzystaniu efektywnych narzędzi szacunkowych pojąć mechanizm wyceny, zapoznać się z nieskomplikowanym aczkolwiek skutecznym sposobem sprawdzenia oszacowanej przez siebie wartości.
Bardzo ciekawy okazał się również wykład na temat mediacji. To przydatna wiedza praktyczna, wszak nie raz zdarza się nam biegłym nieformalnie spełniać i taką rolę w trakcie sporządzania opinii.

Na koniec szkolenia poruszony został temat techniczny: omówienie aplikacji do gromadzenia i wymiany danych rynkowych. Prezentacja stała się okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń Uczestników szkolenia wchodzących w skład grup używających różnych programów do archiwizacji i opisu danych.

Nie zabrakło również wieczornych spotkań w części rozrywkowej szkolenia przy muzyce, tańcach oraz opowieściach piwowarów i degustacji trunków z lokalnego browaru.

Prowadzący część seminaryjną z bloku "40 i 4" przygotowali artykuły, które jako suplement do materiałów szkoleniowych zostały wysłane do Uczestników szkolenia. Artykuły te jednocześnie opublikowaliśmy na naszej stronie i każdy może je pobrać w formacie PDF:

1. PoP w polu, czyli porozmawiajmy o przesyle
2. "Przemysłówka" w centrum miast - aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste
3. Podobieństwo nieruchomości lub jego brak ? trochę faktów, trochę mitów

Organizatorzy szkolenia w tym Zarząd i Rada Główna PTRM, dziękują za zainteresowanie i tak liczne uczestnictwo w naszym jesiennym spotkaniu szkoleniowym.