Artykuł

Służebność przesyłu i roszczenia uzupełniające - wewnętrzne szkolenie członków PTRM

03 lipiec 2015
Napisała 

Problematyka związana z szeroko rozumianą służebnością przesyłu od kilkunastu lat jest obecna w orzeczeniach Sądu Najwyższego. Pomimo to, nadal dla wielu zagadnień brak jednoznacznego stanowiska, dla wielu ugruntowana wydawałoby się linia orzecznictwa ulega nieznacznym modyfikacjom lub daleko idącym zmianom. 

Szkolenie ?Służebność przesyłu i roszczenia uzupełniające?, które odbyło się 20 czerwca 2015 r. Uniejowie zostało zorganizowane na prośbę członków PTRM, mających wiele problemów związanych z tymi właśnie zagadnieniami w swojej działalności zawodowej, a zwłaszcza w trakcie przygotowywania opinii sądowych.  

Możliwość uczestnictwa w wykładzie prowadzonym przez Sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie Romana Dziczka, specjalisty w zakresie prawa rzeczowego i spółdzielczego, autora między innymi monografii ?Służebność przesyłu i roszczenia uzupełniające? (I wydanie 2013 r.) Lexis Nexis, (w przygotowaniu II wydanie), była okazją do utrwalenia wiedzy i rozwiania wątpliwości pojawiających się na co dzień w pracy rzeczoznawcy zajmującego się tym zagadnieniem. Dodatkowym walorem spotkania była możliwość interaktywnej dyskusji z Prowadzącym w każdym momencie prezentacji.

Lista pytań zdawała się nie mieć końca:

1. Czy służebność przesyłu przechodzi na nabywcę urządzeń zgodnie z art. 3053 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., kodeks cywilny (tj. Dz.U. 2014 poz.121 ze zmianami) jeżeli nabywcą urządzeń nie jest przedsiębiorstwo przesyłowe, czy może wówczas służebność wygasa?
2. Czy brak oznaczenia na mapie zasadniczej urządzeń przesyłowych może być podstawą uchylenia postanowienia o ustanowieniu służebności przesyłu?
3. Czy przedawniają się roszczenia wynikające z art. 3052 kc?
4. Jakie przesłanki umożliwiają zmianę treści służebności przesyłu?

Na wszystkie te pytania udzielone zostały wyczerpujące odpowiedzi, poparte podstawą prawną i bogatym orzecznictwem, a omówienie problematyki związanej z nabywaniem służebności przez zasiedzenie w kontekście jej wykonywania polegającym na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia (art. 292 kc) sięgnęło Kodeksu Napoleona.

Strefa ograniczonego użytkowania, pojęcie immamentnie związane ze służebnością przesyłu, choć tyle razy omawiana w orzecznictwie, nadal wywołuje wiele pytań. I choć jak mawiał Albert Einstein ?nie wszystko, co można obliczyć, liczy się i nie wszystko, co się liczy, można policzyć?, w tym wypadku trzeba wiedzieć co się naprawdę liczy i jaki ma wpływ na wynagrodzenie za ustanowioną służebność. A więc i utrata wartości i utrata użyteczności.

I jeszcze artykuł 126 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 782) i kwestia odszkodowania i przedawnienia roszczeń....

No i na koniec kwestia doliczania do czasu posiadania służebności przesyłu okresu sprzed 1 lutego 1989 r. Czy właściciele gruntów zajętych przez urządzenia infrastruktury technicznej mogą liczyć na kontynuację jednolitej jak się wydawało linii orzecznictwa zaliczającej do okresu posiadania przez przedsiębiorstwa przesyłowe dopiero czas po 5 grudnia 1990 roku? Czy może następuje doliczenie okresu posiadania podmiotowi, który przed 1 lutego 1989 r, był posiadaczem zależnym lub dzierżycielem służebności? Jakie muszą być spełnione warunki? Czy sytuacja wygląda tak samo na gruncie będącym własnością prywatną i gruncie będącym własnością Skarbu Państwa?

Pasja, wiedza i doświadczenie Sędziego Romana Dziczka, a co najważniejsze umiejętność przekazania tej wiedzy w efektowny i efektywny sposób zmieniła wykład w ciekawą dyskusję.

sedzia Dziczek

Tylko czas się nie zasłuchał i płynął nieubłagalnie. Ale już jesteśmy umówieni na kolejne spotkanie!