Artykuł

Maszyny i prawo - szkolenie w Uniejowie

27 październik 2015
Napisał 

W dniach 15-17.10.2015 r. w Uniejowie k. Łodzi po raz kolejny odbyło się szkolenie, dla członków PTRM i częściowo osób spoza naszego Stowarzyszenia. Ze względu na bardzo bogaty program merytoryczny oraz bogaty wachlarz usług oferowanych przez HotelHotel czas upłynął szybko i został spożytkowany bardzo efektywnie.


Krzysztof-Krzywicki webW pierwszym dniu spotkania zostały zaprezentowane przykłady wycen ruchomości (maszyny, urządzenia, meble zabytkowe). Omówiono metodykę działania przy tego typu wycenach, a także sposoby pozyskiwania danych o cenach ruchomości. Swoją wiedzę w tym zakresie przedstawił Krzysztof Krzywicki, rzeczoznawca majątkowy mający bogate doświadczenie w wycenie ruchomości, ale także inżynier i konstruktor maszyn i urządzeń. Zdobyta wiedza i doświadczenie podczas, kolejnego już szkolenia w tym zakresie, dla jednych stworzyła możliwość poszerzenia zakresu swojej działalności, a dla innych była okazją do utrwalenia swoich wiadomości w tej dziedzinie.
Drugi dzień pobytu w Uniejowie był poświęcony zagadnieniom podatków w nieruchomościach (?Podatki a wycena nieruchomości i praw majątkowych?). Swoją wiedzą na temat podatków podzielił się z nami doradca podatkowy p. Waldemar Szewc właściciel firmy A.F.OA.F.O. z Wrocławia, który w ramach swojej działalności zawodowej na co dzień współpracuje z rzeczoznawcami majątkowymi. 
Podatki to temat tak bardzo rozległy, że trudno omówić zagadnienia z nimi związane w ciągu jednego dnia, nawet jeśli problematyka spotkania skupiała się wokół węższego zakresu ? podatków związanych z nieruchomościami, w tym podatek dochodowy, podatek VAT, podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek pod spadków i darowizn, podatek od nieruchomości. 
Dzięki nietypowej formule zaproponowanej przezWaldemar Szewc webprowadzącego, spotkanie przybrało formę warsztatów, gdzie wszyscy mieli możliwość aktywnego uczestnictwa w szkoleniu i zadawania na bieżąco pytań ?na każdy temat?, byleby pytania mieściły się w zakresie tematyki szkolenia. To sprawiło, że na konkretnych przykładach ?z życia wziętych?, zostało nam wyjaśnionych szereg przepisów podatkowych, a także zostały rozwiane wątpliwości jakie powstały na gruncie stosowania prawa podatkowego. Jak się okazuje dobra znajomość przepisów podatkowych związanych z nieruchomościami stwarza bardzo duże możliwości pozyskiwania zleceń dla rzeczoznawców majątkowych z tego obszaru tematycznego.
Pytań z dziedziny podatków było bardzo dużo i jak zwykle w takich sytuacjach, zabrakło czasu, by można było na wszystkie te pytania udzielić odpowiedzi. Pozostały jednak materiały szkoleniowe, które jako ?esencja? omawianych tematów ułatwią nam poruszanie się w tych trudnych, nie tylko dla rzeczoznawców, zagadnieniach.
Roman Dziczek webTrzeci blok tematyczny pt. ?Prawo cywilne w nieruchomościach? dotyczyć miał podstawowych pojęć prawa cywilnego, związanych z nieruchomościami. Tę część po raz kolejny poprowadził sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie p. Roman Dziczek. Wydaje się, że jako rzeczoznawcy często z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, powinniśmy już znać te podstawowe pojęcia. I jest to prawda, ale prawdą jest też, że bardzo często w wycenie nieruchomości powstają wątpliwości co do stosowania tych pojęć w praktyce. Jako przykład można podać chociażby pojęcie ?nieruchomość?, którego prawidłowe stosowanie w wycenie niejednokrotnie nastręcza duże trudności. Udostępnione uczestnikom szkolenia materiały znacząco uzupełniły posiadaną wiedzę w zakresie prawa cywilnego. Punktem wyjścia do przeprowadzonego wykładu stały się pytania Włodzimierza Paszczy, zadane w przeddzień spotkania prowadzącemu wykład, dotyczące pracy rzeczoznawców majątkowych jako biegłych sądowych. Sędzia wskazał na podobieństwa i różnice pomiędzy opinią sądową a operatem szacunkowym oraz poruszył szereg innych kwestii dotyczących współpracy sądów z biegłymi. Sędzia Dziczek szczegółowo zaprezentował interpretację niektórych pojęć z zakresu prawa cywilnego bazując na orzeczeniach sądowych, głównie Sądu Najwyższego. Szczególną uwagę zwróciliśmy na omówienie i wyjaśnienie pojęcia szkody (szkoda rzeczywista, utracone korzyści) i zasad wyceny odszkodowania.
Trzydniowe szkolenie w Uniejowie jak zwykle stało na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i jak zwykle zabrakło czasu, by móc wyjaśnić wszystkie nurtujące nas zagadnienia i problemy. A zatem... do zobaczenia na kolejnym szkoleniu!