Sklep

W dniach od 8 do 10 czerwca 2017 r. odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, połączone ze szkoleniem zawodowym. Tym razem spotkaliśmy się w murach XII wiecznego Opactwa Cystersów, w Hotelu Podklasztorze w Sulejowie. To jeden z najlepiej zachowanych zespołów cysterskich w Europie, wyróżniony rozporządzeniem Prezydenta RP jako pomnik historii.

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia wybraliśmy Zarząd naszego Stowarzyszenia, podziękowaliśmy Kolegom za 2 lata ciężkiej i rzetelnej pracy na rzecz rozwoju Towarzystwa.
Wyrazem ogromnego uznania członków Stowarzyszenia dla pracy Zarządu, był wybór na kolejną 2-letnią kadencję. Skład kierowniczy naszego Towarzystwa pozostał zatem bez zmian:
Prezes PTRM - Tadeusz Drapała
V-ce Prezes – Piotr Mikulski
V-ce Prezes – Dariusz Szymanowski
V-ce Prezes – Łukasz Woronkiewicz

Zarzad

Gratulujemy Kolegom wyboru, życzymy wytrwałości i satysfakcji z pracy na rzecz Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych w najbliższej, dwuletniej kadencji.
Po owocnych 2 dniowych obradach z przerwami na degustację dań kuchni staropolskiej i regionalnej, doświadczając legendarnej cysterskiej gościnności, w piątkowe popołudnie wypoczywaliśmy podczas rejsu rekreacyjnego po Zalewie Sulejowskim. Instruktorzy ze Szkoły BLUEBINGO.PL uczyli nas podstaw żeglowania, prowadzenia jachtu a wszystko przy pięknej słonecznej pogodzie i urokach Zalewu Sulejowskiego.
Sobotnie przedpołudnie wypełniły 3 tematy szkoleniowo-prezentacyjne.
Koleżanka Hania Antczak przedstawiła nam skutki wprowadzenia przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego ograniczającej obrót gruntami rolnymi. Omówiła procedury nabywania gruntów rolnych w świetle nowych przepisów i przyjęte zasady ustalania przez Agencję Nieruchomości Rolnych wartości takich gruntów.
Koleżanka Ewa Mordzak w swoim wystąpieniu, wprowadziła nas w zagadnienia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego, mówiąc o przepisach prawa i „fikcji ubezpieczeniowej”.
Na koniec Kolega Janek Szczygielski przedstawił ciekawą prezentację nt. roli rzeczoznawcy majątkowego w realizacji procesów inwestycyjnych. Tu przykłady realizacji Galerii Metropolia w Gdańsku-Wrzeszczu oraz projekty inwestycyjne na polskim wybrzeżu.

Dziękujemy Organizatorom za przygotowanie spotkania, Prelegentom za ciekawe wystąpienia oraz wszystkim Koleżankom i Kolegom za owocne obrady i miłe spotkanie.


Do zobaczenia już w październiku, tym razem na ziemi poznańskiej

Dział: Co nowego?

Opracowanie jest kontynuacją tematu podjętego w biuletynie PTRM z czerwca 2013 rokubiuletynie PTRM z czerwca 2013 roku i Biuletynie Nieruchomości nr 1/2015Biuletynie Nieruchomości nr 1/2015 z czerwca 2015 roku.

15.00zł
Ilość:


W artykule wskazano, na jakich aspektach wyceny należy się skupić wyceniając fermy drobiu w podejściu dochodowym. Przedstawiono sposób określenia wielkości i wartość produkcji fermy drobiu hodującej brojlera,scharakteryzowano podstawowe składniki kosztów produkcji, a także sposób pozyskania danych o ich wielkości. Na zakończenie autor przedstawia dostępne dane o dochodowości produkcji żywca drobiowego.

Jeśli zainteresował Państwa ten artykuł to informujemy, że artykuł jest częścią Biuletynu nr 2 (2/2015). Można nabyć tylko ten pojedyńczy artykuł w cenie 15 zł, lub cały Biuletyn w cenie 50 zł brutto. Zakupy jest przesyłany w postci pliku załączonego do listu e-mail. Zakup możliwy w  sklepie internetowym PTRM.Zamówienia można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRM

Koszt pobrania pliku z artykułem to: 

15.00zł
Ilość:

Dział: Artykuły BN

Drugi cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany w grudniu 2015 r., ukazujący się jako czasopismo dwa razy w roku. Koszt pobrania pliku to: 

50.00zł
Ilość:

Dział: Sklep

Płatności obługiwane są przez

dotpay