Artykuł

Wiosenne szkolenie w Uniejowie

27 kwiecień 2019
Napisała 

Od 21 do 23 marca 2019 roku odbyło się wiosenne szkolenie zawodowe zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych. Spotkanie odbyło się ponownie w Hotelu Lawendowe Termy w Uniejowie.

 

Szkolenie otworzył Prezes PTRM – Tadeusz Drapała, w którym min. zaprezentował najnowsze 8 już wydanie „Biuletynu Nieruchomości".

Pierwszym prelegentem zajęć był kolega Zbyszek Szwaja, rzeczoznawca majątkowy i wieloletni, doświadczony biegły sądowy. Zajęcia dotyczyły zagadnień związanych z pracą biegłego sądowego w temacie „Odpowiedzi na powielane zarzuty dotyczące wyceny wynagrodzeń z tytułu ustanowienia służebności przesyłu”. Kolega Zbyszek omówił i zaprezentował na konkretnych przykładach stanowiska stron postępowania oraz mocną argumentację biegłego popartą bogatą wykładnią prawa i warsztatu zawodowego. Pełna treść prezentowanych materiałów została również opublikowana w „Biuletynie Nieruchomości nr 8/2019".

Drugi dzień szkoleniowy poświęcony był warsztatom pt. „Wycena nieruchomości rolnych – wybrane przykłady”, które poprowadził Gość - Kolega Władysław Górka – rzeczoznawca majątkowy z wieloletnim stażem i dużym doświadczeniem w zakresie wyceny nieruchomości rolnych.

materialy szkolenie

W ramach zajęć zaprezentowano i omówiono zagadnienia praktyczne występujące na obszarach rolnych a dotyczące pracy rzeczoznawcy majątkowego.
Omówiono min.:
- zagadnienia związane z wyceną wielkoobszarowego gospodarstwa rolnego w skład którego wchodziły zabudowania, grunty orne i częściowo zalesione,
- przykładowy sposób określania wysokości odszkodowania i wynagrodzenia za szkody w oparciu o zysk z produkcji ziemniaka jadalnego w przypadku uniemożliwienia wykonania wiosennych terminowych prac polowych i zabiegów agrotechnicznych,
- przykładowy sposób określania wysokości odszkodowania i wynagrodzenia za szkody w międzyplonie rzodkwi oleistej z facelią,
- przykładowy sposób określania wynagrodzenia za szkody polegające na trwałym wyłączeniu z produkcji rolnej części działki przy nieodwracalnym zniszczeniu systemu melioracji szczegółowej i ogólnej uniemożliwiających dalsze rolnicze wykorzystanie gruntu.

W ostatnim dniu szkoleniowym pierwsze zajęcia w formie warsztatów przeprowadził kolega Krzysztof Krzywicki w temacie: „Sposoby wyliczania stóp dyskontowych przy wycenie nieruchomości”. W tym bloku tematycznym Krzysztof zaprezentował różne sposoby oszacowania, w zależności od dostępnych danych rynkowych. Przekazana fachowa wiedza, oparta na wieloletniej praktyce Krzysztofa, z pewnością zostanie wykorzystana w naszej codziennej praktyce zawodowej.

Ostatnim zagadnieniem, które było omawiane na wiosennym spotkaniu był temat „Wycena nieruchomości ze złożami w podejściu porównawczym i dochodowym”. Zajęcia poprowadził kolega dr Jan Łopato. W ramach zajęć zostały pokazane różne sposoby wyceny nieruchomości ze złożami oraz praktyczne wykorzystanie internetowych dostępnych źródeł informacji dotyczących opisanych złóż (położenie, zasobność itp.) Skrót prezentowanych materiałów dotyczących wyceny ze złożami, znajduje się w najnowszym wydaniu „Biuletynie Nieruchomości nr 8/2019".

W chwilach wolnych od zajęć, tradycyjnie korzystaliśmy z dobrodziejstw termalnych hotelu Lawendowe Termy, w szczególności basenu i kompleksu saun. Niestety – wszystko co dobre szybko się kończy. Przyszedł więc czas na podsumowanie i zakończenie szkolenia, uścisk Prezesa i wręczenie zaświadczeń.