Wyświetlenie artykułów z etykietą: drogi

Szanowni Państwo.
Ukazał się piąty numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany we wrześniu 2017 r.
W tym wydaniu głównie tematyka warsztatowa, zarówno czysta, jak też w połączeniu z zagadnieniami prawnymi. Joanna Waluk-Pacholska uchyliła rąbka tajemnicy ze swojego warsztatu rzeczoznawcy i zaprezentowała fragment wyceny wykorzystanej dla potrzeb ustalenia opłaty z tytułu renty planistycznej. Swój pogląd na problem wyceny dróg dla celów odszkodowań, wraz z praktycznym przykładem, przedstawił dr Jan Łopato w artykule pt. Wycena tzw. nieruchomości drogowych w związku z odszkodowaniem. W kwietniu 2016 roku znowelizowano przepisy dotyczące zasady obrotu nieruchomościami rolnymi. W poprzednim numerze Biuletynu pytaliśmy, czy ta zmiana wpłynęła na zmianę cen gruntów rolnych, czy też nie miało to dla rynku żadnego znaczenia? Na te oraz na inne pytania szukała odpowiedzi Wioletta Holak, dokonując analizy obrotu gruntami rolnymi.
Prawo widziane z perspektywy rzeczoznawcy to artykuł Tomasza Bielińskiego i jego opinie o tym co nas zatem cieszy, a co niepokoi w związku ze zmianami wprowadzonymi do ustawy GN. Jest też prawo w postaci czystej (ważne orzeczenie NSA).

Wszystkie tematy ważne w działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego. Artykuły warsztatowe to wręcz obowiązkowa lektura dla praktyków wyceny.

Zapraszam do zapoznania się z publikacją.

Szczegółowy spis treści numeru, streszczenia poszczególnych artykułów oraz sylwetki autorów można obejrzeć na stronie Biuletynu NieruchomościBiuletynu Nieruchomości.

Biuletyn jest rozprowadzany w wersji elektronicznej odpłatnie. Koszt Biuletynu to 50,00 zł brutto. Zamówienia na biuletyn można składać do Sekretariatu PTRM, lecz najwygodniej można go kupić w sklepie internetowym PTRM.
Zapraszamy również do nadsyłania na adres Redakcjiadres Redakcji artykułów, które po uzyskaniu pozytywnej recenzji, mogą ukazać się w kolejnych wydaniach naszego czasopisma.

Zarząd PTRM i Redakcja Biuletynu Nieruchomości

Dział: Warsztat wyceny

Piąty cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany we wrześniu 2017 r. Koszt pobrania pliku to: 

50.00zł
Ilość:

Dział: Sklep

Czwarty cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany w grudniu 2016 r., ukazujący się jako czasopismo dwa razy w roku. Koszt pobrania pliku to: 

50.00zł
Ilość:

Dział: Sklep

Od 9 do 11 czerwca 2016 r. trwało Walne Zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, połączone ze szkoleniem wewnętrznym nt. „Polskie drogi i ich wartość”. Tym razem spotkanie odbyło się w hotelu „Pory Roku”, w malowniczej miejscowości Czystebłota, położonej w samym sercu Pojezierza Brodnickiego.

W pierwszym dniu spotkania odbyło się Walne Zgromadzenie Członków PTRM, na którym oprócz części sprawozdawczej odbyła się część wyborcza do ciał statutowych, których kadencja upływała w bieżącym roku. Podziękowaliśmy Naszym Koleżankom i Kolegom za dwa lata rzetelnej i bardzo ważnej pracy na rzecz rozwoju naszego Towarzystwa.
Następnie dokonaliśmy wyboru ciał statutowych na kolejną kadencję w składzie:

Rada Główna: Małgorzata Cebula, Paweł Mikołaj Drelich, Anna Kopertowska, Jarosław Matejczuk i Janusz Przytuła.
Komisja Rewizyjna: Hanna Antczak, Tomasz Bieliński, Tadeusz Dębski, Krzysztof Krzywicki i Jan Szczygielski.
Komisja Dyscyplinarna: Ewa Klonowska, Magdalena Opala i Włodzimierz Paszcza.

Gratulujemy Koleżankom i Kolegom wybranym do poszczególnych ciał statutowych i życzymy satysfakcji z pracy na rzecz Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych w najbliższej, dwuletniej kadencji.
Po oficjalnej części powiązanej z podsumowaniem dwuletniej działalności i podziękowaniami, rozpoczęły się wieczorne dyskusje nad dalszym kierunkiem działania PTRM, przebiegające w przyjacielskiej atmosferze i przy wspaniałej muzyce.

W piątek kontynuowaliśmy dyskusję na temat głównych kierunków działania PTRM podczas wycieczki do Torunia, po którym oprowadzała nas przewodniczka Ania, pasjonatka historii tego pięknego miasta.

Torun

W ostatnim dniu spotkania tradycyjnie odbyło się szkolenie, którego tematem tym razem były „Polskie drogi i ich wartość”. Szkolenie było prowadzone w nowej formule - panelu dyskusyjnego, opartej na otwartej dyskusji i wymianie poglądów między uczestnikami zajęć. Panel przygotował i nad merytoryczną stroną dyskusji czuwał Paweł Drelich. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę, że nadrzędnym przepisem przy wycenie nieruchomości gruntowych dla potrzeb ustalania odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone lub przejęte pod drogi, jest art. 134 ust. 3 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, co nie zawsze jest wystarczająco uwzględniane przy szacowaniu wartości przez rzeczoznawców majątkowych. Podczas dyskusji zaznaczono wagę ustawowej definicji wartości rynkowej oraz jej zastosowanie przy doborze transakcji porównawczych wykorzystywanych do oszacowania wartości nieruchomości wywłaszczonych lub przejętych pod drogi w świetle wyroków sądowych różnych instancji. Omówiono problemy, jakie występują na poziomie analizy rynku transakcji nieruchomościami „drogowymi” oraz wskazano zalecane rozwiązania. Wnioski z przeprowadzonej dyskusji zostaną zebrane w zeszycie metodycznym z zakresu wyceny nieruchomości wywłaszczonych lub przejętych pod drogi, jako materiał dydaktyczny dla członków Stowarzyszenia.

Po krótkich, ale efektywnych zajęciach oraz merytorycznej dyskusji, przyszedł czas na pożegnanie, do następnego spotkania już w październiku 2016 roku.

pozegananie

 

Dział: Co nowego?

Materiały na płycie CD wydane z okazji warsztatów zawodowych w Warszawie ?Rzeczoznawca majątkowy jako biegły sądowy ?. Publikacja skierowana jest do rzeczoznawców pełniących funkcję biegłego sądowego i nie tylko. Zawartość płyty przybliża artykuł o warsztatach.

Płytę wysyłamy standardowo listem poleconym poprzez  Pocztę Polską, można ją też odebrać osobiście w biurze PTRM. Koszt wraz z wysyłką to:

 
100.00zł
* Sposób dostawy:Ilość:
Dział: Sklep

Materiały na płycie CD wydane z okazji warsztatów zawodowych w Bydgoszczy ?Służebność przesyłu i użytkowanie wieczyste - praktyka i orzecznictwo". Publikacja skierowana jest do rzeczoznawców majątkowych stykających się z problematyką szacowania wartości służebności przesyłu i prawa użytkowania wieczystego, czyli ... wszystkich rzeczoznawców. Zawartość płyty przybliża artykuł o warsztatach.

Płytę wysyłamy standardowo listem poleconym poprzez  Pocztę Polską, można ją też odebrać osobiście w biurze PTRM. Koszt płyty i wysyłki to:

 
100.00zł
* Sposób dostawy:Ilość:
 
 
Dział: Sklep

Materiały na płycie CD wydane z okazji warsztatów zawodowych w Gdańsku "Rzemiosło szacowania". Publikacja skierowana jest do wszystkich rzeczoznawców majątkowych. Zawartość płyty przybliża artykuł o warsztatach.

Płytę wysyłamy standardowo listem poleconym poprzez  Pocztę Polską, można ją też odebrać osobiście w biurze PTRM. Koszt zakupu płyty wraz z wysyłką to:

 
100.00zł
* Sposób dostawy:Ilość:
Dział: Sklep

Z okazji 5- lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, został wydany Biuletyn Nieruchomości na płycie CD. Publikacja skierowana jest do wszystkich zainteresowanych tematyką wyceny. Zawartość biuletynu przedstawiona została szczegółowo w serwisie www.Biuletyn.Nieruchomosci.plwww.Biuletyn.Nieruchomosci.pl

Płytę wysyłamy standardowo listem poleconym poprzez  Pocztę Polską, można ją też odebrać osobiście w biurze PTRM. Koszt nabycia płyty i jej wysyłki to:

 
70.00zł
* Sposób dostawy:Ilość:
Dział: Sklep

Z okazji 5- lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, został wydany Biuletyn Nieruchomości na płycie CD. Publikacja skierowana jest do wszystkich zainteresowanych tematyką wyceny. Zawartość biuletynu przedstawiona została szczegółowo w serwisiewww.Biuletyn.Nieruchomosci.plwww.Biuletyn.Nieruchomosci.pl

Dział: Warsztat wyceny
czwartek, 16 luty 2012 13:57

Kto w Polsce wymyślił drogi?

Problem oszacowania wartości gruntów pod drogami pojawia się w przypadkach takich jak: odszkodowania, renta podziałowa, służebności gruntowe.

Autorzy zadają podstawowe pytanie: kto, kiedy i po co wymyślił drogę jako odrębny przedmiot szacowania? Proponują też jak rozwiązać drogowe dylematy.

Dział: Warsztat wyceny