Artykuł

Zakończyły się warsztaty we Wrocławiu

24 marzec 2012
Napisała 
Beata Szykulska Beata Szykulska fot. Zbyszek Szwaja

W dniach 16 ? 17 marca 2012 r., Hotelu Jasek we Wrocławiu, www.hoteljasek.com.plwww.hoteljasek.com.pl, przy pięknej słonecznej pogodzie odbyły się warsztaty zawodowe z wykorzystaniem programów MS Excel oraz XLStat ?Metody klasyczne i ekonometryczne w analizie rynku i wycenie nieruchomości?.

Szkolenie było zgłoszone do Departamentu Gospodarki Nieruchomościami Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i został mu nadany nr 6326, a uczestnicy otrzymali zaświadczenia stosowne do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010r odnoszące się w pełni do bieżących wymagań ustawicznego kształcenia. Szkolenie obejmowało 16 godzin edukacyjnych.

W programie warsztatów przedstawiono następujące tematy:

Janusz Nowak

?XLStat - propozycja narzędzia programowego do analizy modeli ekonometrycznych wyceny nieruchomości?

Beata Szykulska

"Excel i metody ekonometryczne w najprostszym wydaniu - nie takie straszne"

- jakie są różnice między metodami klasycznymi a ekonometrycznymi w wycenie

- jak może pomóc znajomość Excela i jego funkcji.

Beata udowodniła, że korzystanie z podstawowych funkcji Excela może w znaczący sposób ułatwić życie rzeczoznawcy, a także wizualnie ubogacić nasze opracowania.

Beata udostępniła uczestnikom arkusze kalkulacyjne: Analiza i Wycena.

Lucyna Michalec i Krzysztof Głębicki

"Polskie prawo nakazuje stosowanie metod ekonometrycznych w wycenie - konsekwencje art. 157 ugn"

Materiał przedstawił Krzysztof Głębicki.

Zbigniew Niemczewski

?Tradycyjnie czy nowocześnie? O nakazach, zakazach, efektach i konsekwencjach?.

Zbyszek ? jak zawsze zasiał ziarno niepokoju wśród rzeczoznawców, ponadto m.in. pokazał jak łatwo i szybko można zweryfikować poprawność oszacowanej wartości przy użyciu metod ?klasycznych? poprzez ?wycenę? nieruchomości porównawczych wykorzystanych w wycenie.

Paweł Drelich

"Jak zamienić równanie regresji na cechy w klasycznych metodach podejścia porównawczego"

- dynamiczna praca nad danymi z wykorzystaniem solvera

- jak zbudować sposób na szukanie danych ukrytych

- co to są dane odstające i jak je usuwać

Paweł przedstawił ciekawy przykład wyliczenia w jakim stopniu na wartość lokalu wpływa pogorszenie związane z wadami akustycznymi budynku i lokalu. Całość udostępnił uczestnikom w arkuszu kalkulacyjnym: Wyliczenia funkcji reglinp, życząc miłego używania bez ograniczeń.

Zbigniew Pałgan

"Analiza rynku w wycenie nieruchomości"

- przykład wyceny z analizą rynku

-  zastosowanie w praktyce prostego arkusza kalkulacyjnego z modelem addytywnym opartym na średniej.

Zbyszek pokazał, jak wiele informacji można zaprezentować przy użyciu kilku funkcji Excela oraz XLStata, jak barwnie, przekonująco i nie nudnie można zaprezentować wyniki analizy danych.

Przy okazji też podał uczestnikom informacje o kilku przydatnych darmowych programach: PDFXChange-Viewer (służy do wzbogacania plików PDF o dodatkowe treści ? własne treści, podkreślanie, strzałki, ramki ...), Program Gretl (zawiera podstawowe procedury i metody ekonometryczne, dostępny tutaj: http://www.kufel.torun.pl/http://www.kufel.torun.pl/), zachęcił do odwiedzania stron Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Zbyszek udostępnił także arkusz kalkulacyjny.

Jan Łopato

"Estymowanie hipotetycznych cen skrajnych w metodzie korygowania ceny średniej"

- co zrobić, gdy transakcja z ceną najniższą nie posiada wszystkich ocen cech najgorszych, a/i transakcja z ceną najwyższą nie ma wszystkich ocen cech najwyższych

- dlaczego estymowanie jest konieczne

-   jak to zrobić.

I rzeczywiście, Janek pokazał jak to zrobić, że jest to możliwe, a oszacowanie wiarygodne i raczej nie budzące wątpliwości., a wszystko to otrzymali uczestnicy w arkuszu kalkulacyjnym: Estymowanie cen.

Piotr Walczyk

"Czy możliwe jest ustalenie zmian cen w czasie dla rynku ubogiego w transakcje?"

Niby nic, bo błąd niewłaściwej korekty cen transakcyjnych ze względu na czas ich dokonania jest niewielki i zwykle nie przekracza 10%, ale jednak wątpliwości jest sporo i temat wywołał dyskusję.

Leszek Flis

"Najpierw szacujemy wszystkie porównawcze, na koniec mówimy o wartości szacowanej"

- przykłady analiz rynku i oszacowań

Leszek pokazał na rzeczywistych przykładach, jak w praktyce można wykorzystać XLStat, jak zamienić dane opisowe na dane liczbowe, aby można je było wykorzystać w wycenie, a także jak asertywnie udzielać odpowiedzi klientom wątpiącym.

Leszek udostępnił 2 arkusze kalkulacyjne ze szczegółowymi obliczeniami i formułami.

Zbigniew Szwaja

"Co mówią dane i jak to odwzorować w wycenie - czyli nie święci garnki lepią"

- błędy w formułach "klasycznych" metod podejścia porównawczego

- prosta ale efektywna wycena metodą regresja dla np. 10 transakcji

-  model mutiplikatywny krok po kroku

Zbyszek jak zwykle, wykorzystując swoje wrodzone poczucie humoru, pokazał nam ?urodę? klasycznych metod porównawczych, podzielił się swoimi pomysłami na problem małej ilości danych z rynku, użycia powierzchni kondygnacji w wycenie i podstawił model multiplikatywny w wycenie.

Zbyszek udostępnił 3 pliki arkuszy kalkulacyjnych: Uroda klasycznych metod porównawczych, Model multiplikatywny lognormalny, Wycena na 10 danych bez PU.

Zbyszkowi zawdzięczamy także wnikliwą dokumentację fotograficzną.

Wieczorem, na uroczystej kolacji, imieninowe życzenia przyjęło 5 Zbigniewów.

Nie brakowało też czasu na relaks i rozrywkę.

Materiały z tych, i następnych odbytych w Olsztynie, warsztatów zostały wydane w formie e-book'a. Materiały w formie pliku najwygodniej można kupić w sklepie internetowym PTRM, dodając go do koszyka poniżej w cenie: 

110.70zł
Ilość: