×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 95.

Artykuł

Relacja ze szkolenia w Olsztynie "Metody klasyczne i ekonometryczne w analizie rynku i wycenie nieruchomości" - II edycja

13 maj 2012
Napisane przez 
Relacja ze szkolenia w Olsztynie "Metody klasyczne i ekonometryczne w analizie rynku i wycenie nieruchomości" - II edycja serwis fotograficzny: Zbigniew Szwaja

W dniach 11-12 maja 2012r., w hotelu ?Hotel Park" w Olsztynie odbyła się druga edycja szkolenia ?Metody klasyczne i ekonometryczne w analizie rynku i wycenie nieruchomości". Szkolenie obejmowało 16 godzin edukacyjnych, a uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenia.

Prezes PTRM otwiera szkolenie

Spotkanie dla spragnionych wiedzy uczestników, otworzyła uroczyście Prezes PTRM Beata Szykulska.

Leszek Flis

Po przywitaniu gości przez Beatę Szykulską, swój wykład wygłosił Leszek Flis. Na przykładzie jednej ze swych opinii, omówił konieczność oszacowania w pierwszej kolejności wartości nieruchomości będących przedmiotem transakcji porównawczych, a na końcu wartości szacowanej nieruchomości. Na zakończenie wystąpienia pokazał ?sposób na cechy ukryte" oraz dowiódł, że wyniki wyceny z wykorzystaniem równania regresji i klasycznych metod porównawczych, dają dokładnie ten sam wynik ? o ile te drugie zrealizowane będą prawidłowo.

Po zasłużonej przerwie kawowej ...

Szkolenie PTRM - przerwa

Beata Szykulska

... swoje przemyślenia i przykład praktyczny przedstawiła Beata Szykulska.

Beata pokazała, że metody tzw. ?klasyczne" i ?ekonometryczne" są tożsame - przy spełnieniu tych samych założeń. Prawie czyni jednak wielką różnicę, ponieważ w ?metodach ekonometrycznych", przy użyciu narzędzi statystycznych i matematycznych rzeczoznawca oblicza wzajemny wpływ poszczególnych cech na ceny transakcyjne i ten wpływ weryfikuje, natomiast w ?metodach klasycznych" rzeczoznawca autorytatywnie określa wagi dla poszczególnych cech ? często bez merytorycznego uzasadnienia.

Ponadto przedstawiła własny arkusz kalkulacyjny Excela z przykładem wyceny nieruchomości i z wykorzystaniem prostych, aczkolwiek bardzo przydatnych funkcji.

Paweł Drelich

Po przerwie wypoczynkowej Paweł Drelich w ciekawy sposób zaprezentował możliwość efektywnego wykorzystania funkcji zawartych w Excelu ? poprzez budowę dynamicznego arkusza wyceny. W tym celu - niemalże prowadząc za rączkę - przybliżył efekty wykorzystania funkcji tablicowej REGLINP . Kontynuując temat zapoczątkowany przez Leszka, pokazał jak poszukiwać i uwzględnić w wycenie dane ukryte.

Zbyszek Pałgan

Kolejnym naszym prelegentem był Zbyszek Pałgan, który przedstawił analizę rynku oraz wnioski z niej płynące, na podstawie rynku nieruchomości miasta Bytom.

Zbyszek pokazał profesjonalną i złożoną analizę rynku, aczkolwiek możliwą do wykonania, bez zapełniania tej części naszych opracowań cytatami z Wikipedii - w zastępstwie rzeczywistych analiz. Następnie przybliżył nieco specyfikę pracy w sytuacji, gdy zleceniodawcą jest komornik.

Lucyna Michalec

Pracowity dzień podsumowała Lucyna Michalec, która udowodniła, że polskie prawo nakazuje stosowanie metod ekonometrycznych w wycenie. Wnioski z lekka szokujące, ale sprzeciwu nikt nie zgłosił.

Zbyszek Niemczewski

A Zbyszek Niemczewski kazał wreszcie zamknąć te laptopy i zamiast dać odetchnąć, uzmysłowił zgromadzonym jak łatwo wykazać rzeczywisty konflikt operatu z zasadami wyceny, oraz jakie konsekwencje tego mogą wyniknąć w związku z treścią art. 157. Następnie pracowicie, wespół z uczestnikami szkolenia szukał w ustawie i rozporządzeniu formuł wyceny w podejściu porównawczym, a także zapisu, że do wyceny metodą porównywania parami potrzebne są co najmniej trzy nieruchomości porównawcze. Poszukiwania trwają nadal, ponieważ zrezygnowany Zbyszek, w akcie desperacji obiecał nagrodę dla znalazcy.

Szkolenie PTRM- część nieoficjalna

Uczestnicy wieczór spędzili przy uroczystej kolacji, która dała okazję do dalszej wymiany poglądów ? tym razem bez wykorzystania laptopów i w nieco luźniejszej atmosferze.

Szkolenie PTRM- relaks

Niektóre zawiłości wyceny łatwiej było przedyskutować kreśląc na parkiecie nie mniej zawiłe figury.

Jan Łopato

W sobotę o godzinie 9-tej, Janek Łopato rozpoczął swym wystąpieniem drugi, pracowity dzień i przybliżył problem estymowania hipotetycznych cen skrajnych w metodzie korygowania ceny średniej oraz wyjaśnił konieczność wykonywania tej czynności w analizie rynku.

Piotr Walczyk

Po przewie kawowej swoje spostrzeżenia na temat zmian cen w czasie, w obrazowej formie i na podstawie przykładu przedstawił Piotr Walczyk. Wykładowca zwrócił uwagę na istotne różnice w pojęciach i definicjach oraz podstawowe metody obliczeniowe.

Zbyszek-Szwaja

Szkolenie zakończył wykład Zbyszka Szwaji, który pokazał praktyczny przykład, jak można pokonać problem braku niektórych danych, w opisie transakcji przyjętych do porównań. Kontynuując wątek zapoczątkowany przez Janka Łopato, wskazał na konkretnym przykładzie efekt wykorzystania w obu metodach porównawczych empirycznego - zamiast estymowanego - rozstępu cenowego. W trakcie wykładu Zbyszka wyjaśniło się, skąd wziął się zapis pkt. 6.5 w Nocie Interpretacyjnej nr 1 ? w brzmieniu dokładnie odwrotnym od zamierzonego. W roli detektywów wystąpili wszyscy uczestnicy szkolenia, a winnym zamieszania okazał się... chochlik drukarski.

Prezes PTRM rozdaje świadectwa

Po wykładzie Uczestnikom i Mówcom podziękowała Prezes Beata Szykulska, następnie uroczyście wręczyła wszystkim słuchaczom Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia pt. ?Metody klasyczne i ekonometryczne w analizie rynku i wycenie nieruchomości".

Z żalem - ale i z przekonaniem o konieczności następnych spotkań - musieliśmy się rozstać z Naszymi Słuchaczami, którzy przed laptopami, na sali wykładowej pracowicie spędzili dwa dni w Olsztynie, zamiast posiedzieć sobie na olsztyńskiej Starówce, spojrzeć w niebo gwiaździste, w które patrzył pewien filozof, syn królewskiego siodlarza i wspólnie pomóc autorce notatki wymyślić wagi dla poszczególnych cech.

Jedno jest pewne- zmieniamy sztukę wyceny.

Materiały z warsztatów zostały wydane w formie e-book'a. Materiały w formie pliku najwygodniej można kupić w sklepie internetowym PTRM, dodając go do koszyka poniżej w cenie: 

110.70zł
Ilość:

Elżbieta Czuczman

Organizacyjnie nad całością szkolenia czuwała niezawodna i doskonała Elżbieta Czuczman.

Sprawozdanie sporządziła:

Barbara Czerniecka Rychalska

Barbara Czerniecka-Rychalska

Galeria