Artykuł

Co na trudne pytania o opiniowaniu operatów odpowiada Ministerstwo ...

W związku z licznymi niejasnościami oraz problemami interpretacyjnymi wynikającymi z treści art. 157 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych w kwietniu 2012 roku złożyło do MTIBiGM prośbę o pisemne stanowisko Ministra.
O tym, że poruszane w piśmie problemy są poważne, a ich rozwiązanie nie zawsze możliwe przekonuje otrzymana odpowiedź Ministerstwa. Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych jako organizacja zawodowa będzie nadal korespondować w tej sprawie i gotowa jest spotkać się z Ministrem, gdyż udzielone odpowiedzi jedynie w części te problemy wyjaśniły.
Zapytanie PTRM i odpowiedź Ministra IBiGM do pobrania poniżej.