Artykuł

Koniec z wyciągami z operatów szacunkowych? Jest szansa! Podpisujmy petycję!

22 czerwiec 2016
Napisał 
Koniec z wyciągami z operatów szacunkowych? Jest szansa! Podpisujmy petycję! fot. www.wprost.pl

Petycja PTRM dotycząca obowiązku sporządzania wyciągów z operatów szacunkowych uwzględniona!

14 czerwca 2016 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, podczas której m.in. rozpatrywano petycję Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej uchylenia art. 158 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (ozn. petycji P9-25/16). Petycja PTRM była rozpatrywana jako czwarta w kolejności i jednocześnie jako ostatnia podczas tego posiedzenia. PTRM reprezentował wiceprezes Dariusz Szymanowski.
Po krótkim zreferowaniu sprawy przez przedstawiciela biura Senatu, uzupełnionym wypowiedzią przedstawiciela wnioskodawcy, Komisja postanowiła podjąć prace legislacyjne nad petycją; uchwała została podjęta jednogłośnie.
Prace będą kontynuowane podczas kolejnych posiedzeń Komisji, na które będzie także zapraszany przedstawiciel PTRM.
Wydaje się, że jest to mały, ale jakże ważny krok w naszej działalności. Rozpoczynamy od porządkowania naszego warsztatu, bowiem celem petycji było uchylenie obowiązku sporządzania wyciągów z operatów szacunkowych, nałożonego na rzeczoznawców na mocy art. 158 ustawy. I chociaż przed nami jest jeszcze daleka droga do osiągnięcia zamierzonego celu, to jest to wyraźny sygnał, że jako środowisko rzeczoznawców możemy w sposób demokratyczny wpływać na kształt naszego zawodu. Liczy się wszakże siła argumentów, które w tym konkretnym przypadku pozwoliły przekonać członków Komisji Senackiej.
Zawiadamiając o powyższym, prosimy wszystkich o dalsze udzielanie wsparcia dla naszych działań, podpisując petycję:

Podpisz petycję!Podpisz petycję!

 

Więcej o inicjatywie, tekst petycji wraz z uzasadnieniem

Prezes PTRM

Tadeusz Drapała