Produkt

Biuletyn Nieruchomości nr 6 (1/2018) - do nabycia jako plik PDF z egz. papierowym gratis!

Szósty cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany w kwietniu 2018 r. jako numer promocyjny. Na życzenie Kupującego, do zakupionego pliku PDF, dodawany i wysyłany jest pocztą tradycyjną GRATIS egzemplarz drukowany Biuletynu (do wyczerpania zapasów). Dodatkowo ze względu na ważną tematykę obniżamy cenę! Koszt pobrania pliku to: 

30.00zł
Ilość:

Biuletyn Nieruchomości PTRM 6 2018

Szósty cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany w kwietniu 2018 r. Mając na uwadze ważną dla środowiska rzeczoznawców majątkowych tematykę numeru wprowadziliśmy promocję: obniżoną do 30 zł cenę pobrania pliku PDF oraz dodatkowo (do wyczerpania zapasów) wysyłamy nieodpłatnie drukowany egzemplarz Biuletynu Nieruchomości nr 6 ( o ile Kupujący podczas zakupu pliku wyrazi chęć jego otrzymania) .

W tym wydaniu przeważają artykuły o warsztacie rzeczoznawcy majątkowego, a zwłaszcza nawiązujące do dyskusji i podtrzymujące ją o stosowanych metodach wyceny. Artykuły przedstawiające warsztat z bliska - metody postępowania i narzędzia przydatne do wyceny. Jest też o kłopotach ze znowelizowaną ustawą o gospodarce nieruchomościami w kontekście opłat adiacenckich. Opisujemy też praktykę działania KOZ, pokazując co może czekać każdego aktywnie działającego rzeczoznawcę majątkowego.  Piszemy też o systemie szkoleń dla rzeczoznawców.

Wszystkie tematy kluczowe dla działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego.  Artykuły o metodach wyceny i warsztatowe to wręcz obowiązkowa lektura dla praktyków wyceny.

Spis treści Nr 6 (1/2018)

  str

dr Jan Łopato

Statystyka w wycenie nieruchomości - refleksje pokonferencyjne

4

dr Krzysztof Głębicki, Lucyna Michalec -

Polskie prawo nakazuje stosowanie metod ekonometrycznych w wycenie - konsekwencje art. 157 uGN.

 

12

Magdalena Opala- 
Wymienił stryjek siekierkę na kijek, czyli o nowelizacji art, 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

20

Przemysław Buczek -

Funkcje programu QGIS przydatne w wycenie nieruchomości

 

28

Dariusz Szymanowski -

Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawców majątkowych, część II

 

35


Joanna B. Waluk - Pacholska -

Gdy danych transakcyjnych brak ... z warsztatu rzeczoznawcy majątkowego

47


Z życia PTRM

61

Dariusz Szymanowski -

Szkolenia - doświadczenia rzeczoznawców

 

64

 

Ze szczegółowym spisem treści numeru, streszczeniami poszczególnych artykułów oraz sylwetkami Autorów zapoznać się można na stronie Biuletynu Nieruchomości nr 6 (1/2018)Biuletynu Nieruchomości nr 6 (1/2018).

Biuletyn po nabyciu zostanie przesłany pocztą e-mail w formacie pliku PDF (25 MB). Dodatkowo (na żądanie) zostanie GRATIS, w ramach uiszczonej opłaty, wysłany pocztą tradycyjną egzemplarz drukowany. W przypadku trudności z odebraniem pliku prosimy o kontakt z biurem PTRM. Koszt pobrania pliku, wraz z dostawą pocztą egzemplarza papierowego, to: 

30.00zł
Ilość:

Płatności obługiwane są przez

dotpay