Produkt

Biuletyn Nieruchomości nr 5 (1/2017) - do nabycia jako plik PDF

Piąty cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany we wrześniu 2017 r. Koszt pobrania pliku to: 

50.00zł
Ilość:

Biuletyn Nieruchomości nr 5

Piąty cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany we wrześniu 2017 r.
W tym wydaniu głównie tematyka warsztatowa, zarówno czysta, jak też w połączeniu z zagadnieniami prawnymi. Joanna Waluk-Pacholska uchyliła rąbka tajemnicy ze swojego warsztatu rzeczoznawcy i zaprezentowała fragment wyceny wykorzystanej dla potrzeb ustalenia opłaty z tytułu renty planistycznej. Swój pogląd na problem wyceny dróg dla celów odszkodowań, wraz z praktycznym przykładem, przedstawił dr Jan Łopato w artykule pt. Wycena tzw. nieruchomości drogowych w związku z odszkodowaniem. W kwietniu 2016 roku znowelizowano przepisy dotyczące zasady obrotu nieruchomościami rolnymi. W poprzednim numerze Biuletynu pytaliśmy, czy ta zmiana wpłynęła na zmianę cen gruntów rolnych, czy też nie miało to dla rynku żadnego znaczenia? Na te oraz na inne pytania szukała odpowiedzi Wioletta Holak, dokonując analizy obrotu gruntami rolnymi.
Prawo widziane z perspektywy rzeczoznawcy to artykuł Tomasza Bielińskiego i jego opinie o tym co nas zatem cieszy, a co niepokoi w związku ze zmianami wprowadzonymi do ustawy GN. Jest też prawo w postaci czystej (ważne orzeczenie NSA).

Wszystkie tematy ważne w działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego.  Artykuły warsztatowe to wręcz obowiązkowa lektura dla praktyków wyceny.

Spis treści Nr 5 (1/2017)

  str

Tomasz Bieliński - 

Co nas cieszy, co nas niepokoi. O zmianach w ustawie

4

Joanna B. Waluk-Pacholska -

Opłaty planistyczne raz jeszcze. Z warsztatu rzeczoznawcy majątkowego.

 

11

Wioletta Holak- 
Analiza zachowań uczestników rynku nieruchomości rolnych z obszaru powiatu wadowickiego, woj. małopolskie, w świetle nowych zasad obrotu gruntami rolnymi

 

25

dr Jan Łopato -

Wycena tzw. nieruchomości drogowych w związku z odszkodowaniem

 

33

Magdalena Opala -

Ważne orzeczenia: Stan nieruchomości w wycenie nieruchomości przejętych pod drogi publiczne decyzją ZRID

 

40

Z życia PTRM

 

44

 

Ze szczegółowym spisem treści numeru, streszczeniami poszczególnych artykułów oraz sylwetkami Autorów zapoznać się można na stronie Biuletynu Nieruchomości nr 5 (1/2016)Biuletynu Nieruchomości nr 5 (1/2016).

Biuletyn po nabyciu zostanie przesłany pocztą e-mail w formacie pliku PDF (17 MB). W przypadku trudności z odebraniem pliku prosimy o kontakt z biurem PTRM. Koszt pobrania pliku to: 

50.00zł
Ilość:

Płatności obługiwane są przez

dotpay