Artykuł

Walne zgromadzenie członków PTRM i wewnętrzne szkolenie? Polskie drogi i ich wartość?

30 czerwiec 2016
Napisał 

Od 9 do 11 czerwca 2016 r. trwało Walne Zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, połączone ze szkoleniem wewnętrznym nt. „Polskie drogi i ich wartość”. Tym razem spotkanie odbyło się w hotelu „Pory Roku”, w malowniczej miejscowości Czystebłota, położonej w samym sercu Pojezierza Brodnickiego.

W pierwszym dniu spotkania odbyło się Walne Zgromadzenie Członków PTRM, na którym oprócz części sprawozdawczej odbyła się część wyborcza do ciał statutowych, których kadencja upływała w bieżącym roku. Podziękowaliśmy Naszym Koleżankom i Kolegom za dwa lata rzetelnej i bardzo ważnej pracy na rzecz rozwoju naszego Towarzystwa.
Następnie dokonaliśmy wyboru ciał statutowych na kolejną kadencję w składzie:

Rada Główna: Małgorzata Cebula, Paweł Mikołaj Drelich, Anna Kopertowska, Jarosław Matejczuk i Janusz Przytuła.
Komisja Rewizyjna: Hanna Antczak, Tomasz Bieliński, Tadeusz Dębski, Krzysztof Krzywicki i Jan Szczygielski.
Komisja Dyscyplinarna: Ewa Klonowska, Magdalena Opala i Włodzimierz Paszcza.

Gratulujemy Koleżankom i Kolegom wybranym do poszczególnych ciał statutowych i życzymy satysfakcji z pracy na rzecz Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych w najbliższej, dwuletniej kadencji.
Po oficjalnej części powiązanej z podsumowaniem dwuletniej działalności i podziękowaniami, rozpoczęły się wieczorne dyskusje nad dalszym kierunkiem działania PTRM, przebiegające w przyjacielskiej atmosferze i przy wspaniałej muzyce.

W piątek kontynuowaliśmy dyskusję na temat głównych kierunków działania PTRM podczas wycieczki do Torunia, po którym oprowadzała nas przewodniczka Ania, pasjonatka historii tego pięknego miasta.

Torun

W ostatnim dniu spotkania tradycyjnie odbyło się szkolenie, którego tematem tym razem były „Polskie drogi i ich wartość”. Szkolenie było prowadzone w nowej formule - panelu dyskusyjnego, opartej na otwartej dyskusji i wymianie poglądów między uczestnikami zajęć. Panel przygotował i nad merytoryczną stroną dyskusji czuwał Paweł Drelich. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę, że nadrzędnym przepisem przy wycenie nieruchomości gruntowych dla potrzeb ustalania odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone lub przejęte pod drogi, jest art. 134 ust. 3 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, co nie zawsze jest wystarczająco uwzględniane przy szacowaniu wartości przez rzeczoznawców majątkowych. Podczas dyskusji zaznaczono wagę ustawowej definicji wartości rynkowej oraz jej zastosowanie przy doborze transakcji porównawczych wykorzystywanych do oszacowania wartości nieruchomości wywłaszczonych lub przejętych pod drogi w świetle wyroków sądowych różnych instancji. Omówiono problemy, jakie występują na poziomie analizy rynku transakcji nieruchomościami „drogowymi” oraz wskazano zalecane rozwiązania. Wnioski z przeprowadzonej dyskusji zostaną zebrane w zeszycie metodycznym z zakresu wyceny nieruchomości wywłaszczonych lub przejętych pod drogi, jako materiał dydaktyczny dla członków Stowarzyszenia.

Po krótkich, ale efektywnych zajęciach oraz merytorycznej dyskusji, przyszedł czas na pożegnanie, do następnego spotkania już w październiku 2016 roku.

pozegananie