Artykuł

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PTRM

01 grudzień 2011
Napisał 

30 listopada 2011 r. w Gdańsku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych.

Na spotkaniu wybrany zostal nowy Prezes PTRM w osobie Beaty Szykulskiej (Lublin). 

Prezes PTRM

Na wicepresesów Towarzystwa wybrano: Elżbietę Czuczman (Kosakowo k. Gdyni), Witolda Solskiego (Poznań) i Leszka Flisa (Łomianki k. Warszawy).

Wybrano też nowych członkow Rady Głównej PTRM: Barbarę Czerniecką - Rychalską (Olsztyn) i Tadeusza Drapałę (Platerówka).

Pełny skład organóW PTRM oraz sylwetki członkow.

 

Jedną z uchwał Walnego Zgromadzenia członków Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych z dnia 30 listopada 2011 roku była decyzja o zwolnieniu z obowiązku uiszczenia wpisowego, w momencie przystąpienia do PTRM, Rzeczoznawców Majątkowych, których podmioty gospodarcze są lub były członkami Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego.

WRÓĆ NA GÓRĘ