Artykuł

Jan Szczygielski członkiem PTRM

11 lipiec 2011
Napisał 

Decyzją Zarządu Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych w poczet członków Towarzystwa został przyjęty Jan Szczygielski.

 Tradycyjnie przyjęcie nowego członka odbyło się według sprawdzonej formuły: Kandydat przedstawił do wiadomości członków Towarzystwa 3 swoje opracowania (wyceny, opinie oraz analizy), które zostały umieszczone w zasobach elektronicznych dostępnych dla członków Towarzystwa, z którymi wszyscy członkowie PTRM mogli się zapoznać. Kandydatura została przedstawiona przez Zarząd i członków wprowadzających na LD PTRM, gdzie wszyscy członkowie Towarzystwa mogli swobodnie wypowiedzieć się na ich temat.

Po spełnieniu przez kandydata wszystkich wymogów formalnych związanych z niezbędnymi dokumentami (deklaracja członkowska, kopia uprawnień zawodowych, kopia dokumentów potwierdzających czynne wykonywanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego w formach przewidzianych prawem) zarządzone zostało głosowanie zarządu nad kandydaturą.

Bardzo cieszę się z faktu, że kolega Janek Szczygielski znalazł się w naszym Towarzystwie.

Oto nieco informacji o koledze Janku.

WRÓĆ NA GÓRĘ