Artykuł

Walne Zebranie PTRM w Puławach połączone z wewnętrznym szkoleniem

16 czerwiec 2012
Napisał 
Walne Zebranie PTRM połączone z wewnętrznym szkoleniem dla jego członków odbyło się w hotelu Izabella, Puławach, od 14 do 16 czerwca 2012r.
W trakcie obrad Walnego Zebrania wyłoniono między innymi nowy skład części organów statutowych:
 
Rada PTRM
Zbigniew Szwaja - przewodniczący
Barbara Czerniecka - Rychalska
Jarosław Matejczuk
Paweł Drelich
Tadeusz Drapała

Komisja Rewizyjna PTRM
Tatiana Korniak - przewodnicząca
Jan Szczygielski
Krzysztof Krzywicki
Tomasz Bieliński

Komisja Dyscyplinarna PTRM
Wioletta Holak
Włodzimierz Paszcza