Artykuł

Nowy Zarząd PTRM

14 czerwiec 2013
Napisała 
Tataiana Korniak - Prezes PTRM Tataiana Korniak - Prezes PTRM fot. w artykule: Zbyszek Szwaja
Na Walnym Zebraniu PTRM połączonym z wewnętrznym szkoleniem dla jego członków wybrano nowy Zarząd PTRM.
 
W dniach 13-15 czerwca w Wolborzu, w hotelu "Górski", odbyły się obchody 5-lecia PTRM połączone z Walnym Zgromadzeniem. Obecni oraz byli członkowie, a także przyjaciele Towarzystwa wspólnie świętowali piątą rocznicę powstania Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych.
Spotkanie zapoczątkowało szkolenie Krzysztofa Lechowicza, który wyjaśniał jak radzić sobie ze stresem w sytuacjach zawodowych. Praca wykładowcy była tym trudniejsza, że od ostatniego tak licznego spotkania członków PTRM minęło kilka miesięcy, więc grupa była trudna do ujarzmienia, lecz czy nie o tym właśnie był ten wykład?
Tego samego dnia odbyła się uroczysta kolacja, na której zostały wręczone pamiątkowe albumy ukazujące historię Towarzystwa oraz wydany z tej okazji biuletyn.
Na rące Zarządu PTRM został przekazany "Kaganek ekonometrii" by ten podsycał i rozpalał zapał w szerzeniu medod ekonometrycznych w wycenie nieruchomości.
Po oficjalnej części powiązanej z krótkim podsumowaniem działalności i podziękowaniami, rozpoczęły się dyskusje nad dalszym kierunkiem działania PTRM, lecz to wszystko w przyjacielskiej atmosferze, przy suto zastawionym stole.
Kolejne dwa dni okazały się bardzo pracowite, lecz efektywne. Rezultatem obrad Walnego Zgromadzenia było kilka nowych uchwał i wybór nowego Zarządu na kolejne dwa lata.
 
Prezesem PTRM została Tatiana Korniak, na Wiceprezesów wybrano Mieczysława Anioła i już po raz kolejny Leszka Flisa.
 
Gratulujemy nowowybranym władzom, a ustępującemu Zarządowi dziękujemy za duży wkład włożony w rozwój Towarzystwa!
 

Galeria