Artykuł

Operat szacunkowy czy opinia biegłego sądowego?

09 luty 2012
Napisał 

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych przesłało 30 listopada 2011r. do Ministra Sprawiedliwości opracowanie „Operat szacunkowy czy opinia biegłego sądowego" wskazując na niektóre kolizje dostrzeżone w zapisach obowiązujących przepisów prawa. PTRM zgłosiło też wolę i pełną gotowość współpracy z Ministerstwem w zakresie identyfikowania i eliminowania kolizji prawnych, z obszarów wyceny i szacowania nieruchomości. 

 

 

W załączonych poniżej plikach w formacie PDF do pobrania jest Pismo PTRM do Ministerstwa Sprawiedliwości i odpowiedź z Departamentu Organizacyjnego Ministerstwa.