Artykuł

Stanowisko PTRM w sprawie projektu Standardu KSWS-4 ?Wycena odszkodowań i wynagrodzeń dla urządzeń przesyłowych?.

12 lipiec 2012
Napisał 
Stanowisko PTRM w sprawie projektu Standardu KSWS-4 ?Wycena odszkodowań i wynagrodzeń dla urządzeń przesyłowych?. fot. Grzegorz Jakubowski, polskalokalna.pl
"Zaproponowane regulacje są przykładem wielu błędów w sztuce legislacyjnej. Przedstawione rozwiązania w istotnej części są sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym i normami wyższego rzędu."
 
To najistotniejszy fragment stanowiska PTRM w sprawie projektu Standardu KSWS-4 ?Wycena odszkodowań i wynagrodzeń dla urządzeń przesyłowych".
Prosimy o zapoznanie się z uzasadnienem naszej opinii przesłanej w odpowiedzi na pismo z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej.
 
Pełna treść pisma w załączniku (spinacz poniżej)