Artykuł

Zaproszenie do współpracy przy doskonaleniu UGN

19 lipiec 2011
Napisał 

Koleżanki i Koledzy,

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami obowiązuje już przeszło trzynaście lat. Akt ten po raz pierwszy kompleksowo uregulował obszerną dziedzinę gospodarki nieruchomościami obejmując swoim zakresem szereg zagadnień, które wcześniej nigdy nie były objęte regulacją ustawową, w szczególności wprowadził do polskiego systemu prawa nową grupę zawodową - rzeczoznawców majątkowych.

Zawarte w ustawie systemowe regulacje wielokrotnie nowelizowane dotyczą jednak głównie zakresu gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Zasadniczy zakres regulacji zawarty w ustawie, na który wskazuje sam tytuł ustawy dowodzi o przypadkowości czy zamierzonej tymczasowości zamieszczenia w niej przepisów dotyczących zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

Dążenia środowiska rzeczoznawców majątkowych do uzyskania dla zawodu statusu zawodu zaufania publicznego, zmniejszenia zakresu regulacji zawodu, a wreszcie kompetencje ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego poza obszarem gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego uzasadnia podjęcie próby wyprowadzenia regulacji funkcjonowania zawodu do samodzielnej ustawy.

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych przedkłada do dyskusji środowiskowej projekt ustawy o rzeczoznawcach majątkowych (tekst do pobrania jako załacznik w formacie PDF - link do załacznika pod artykułem). Prezentując go mamy świadomość wielu niedoskonałości zaproponowanych uregulowań, dlatego też zwracamy się do Koleżanek i Kolegów rzeczoznawców majątkowych z prośbą, aby wykorzystując własne, często już kilkunastoletnie doświadczenie, zechcieli współtworzyć i udoskonalić projekt ustawy, która mamy nadzieję stanie się w przyszłości fundamentalnym i samodzielnym aktem prawnym dla naszego zawodu. Tylko od naszej aktywności zależeć będzie kształt projektu, który zamierzamy propagować jako wyraz dążeń środowiska do zmiany przepisów krępujących rozwój zawodu rzeczoznawcy majątkowego

Wszelkie uwagi, pomysły i postulaty odnośnie do projektu ustawy o rzeczoznawcach majątkowych prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej zarzad@ptrm.pl bądź na adres biura Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych ul. Kopernika 30 p. 332, 00-336 Warszawa do końca lipca 2011 roku. Naszym zamiarem jest, aby we wrześniu 2011 roku po przemyśleniu wniosków i ich ujednoliceniu przygotować ostateczną wersję projektu, która zostanie rozpowszechniania wśród ośrodków opiniotwórczych, mediów, partii i polityków oraz zainteresowanych środowisk.

Pozostaję z szacunkiem, licząc na Waszą aktywność.

Piotr Walczyk

Prezes PTRM