Artykuł

Informacja o spotkaniu członków Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych w Wałbrzychu

31 marzec 2010
Napisane przez  Wojtek Nurek

Media

W dniach 4-6 marca 2010 roku w Wałbrzychu odbyło się spotkanie członków Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych. Pierwsze dwa dni spotkania poświęcone zostały na Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa natomiast w trzecim dniu odbyło się szkolenie, którego wykładowcą był sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - dr Mirosław Gdesz.
Pokaźną część spotkania stanowiła dyskusja na temat roli, jaką w  obrocie nieruchomości i gospodarce nieruchomościami pełni, oraz jaką winien pełnić, rzeczoznawca majątkowy. Członkowie PTRM, doświadczeni profesjonaliści z całej Polski, stwierdzają w codziennej praktyce zawodowej skutki występowania licznych wad systemowych. Rosnąca ilość sytuacji konfliktowych, które powszechnie pojawiają się w kwestiach dotyczących wieczystego użytkowania, opłat adiacenckich, rent planistycznych, odszkodowań czy też gospodarki mieniem publicznym są, w  opinii członków PTRM, efektem wyraźnych wad systemowych. Błędnie skonstruowany system wyceny nieruchomości i struktury zawodu rzeczoznawcy majątkowego jest także powodem problemów, z którymi spotykają się na co dzień urzędnicy zobowiązani do obsługi różnego rodzaju postępowań administracyjnych, w którym istotną rolę odgrywa wycena nieruchomości.
Celem prowadzonej dyskusji było stworzenie założeń systemowych, które eliminować będą występujące wady. Działania PTRM w tym zakresie są odpowiedzią na sugestie przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, przekazane na oficjalnym spotkaniu z władzami PTRM, przedstawienia konkretnych propozycji usprawniających funkcjonujący obecnie system. Należy się spodziewać, że działania PTRM skupiać się będą w najbliższych miesiącach nad tymi zagadnieniami. Intencją PTRM jest opracowanie rozwiązań, które nie generują konfliktów. Które uczestnikom rynku nieruchomości dają poczucie sprawiedliwego traktowania, a które są dla instytucji publicznych efektywne ekonomicznie. Kolejny, z odbywających się co kwartał, zjazd członków PTRM poświęcony zostanie tym palącym i  ważnym zagadnieniom.
Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych stworzone zostało na nieco innych zasadach niż pozostałe organizacje zawodowe. Istotne znaczenie w doborze członków Towarzystwa, ma ich warsztat i dokonania profesjonalne. Członkowie wchodzący w poczet Towarzystwa zobowiązani są przed ich ostatecznym przyjęciem przedstawiać swoje opracowania. Członkowie PTRM dysponują obszerną biblioteką praktycznych opracowań obejmujących różnorodne zagadnienia związane z wyceną nieruchomości. W  trosce o utrzymywanie dobrego poziomu profesjonalnego PTRM jest organizatorem licznych, wewnętrznych szkoleń warsztatowych. W naturalny sposób powstała więc potrzeba wyróżnienia opracowań wykonywanych przez członków PTRM. Symbolicznym sposobem wyróżnienia będzie aktualnie specjalna, zielona pieczęć, która wręczona została członkom PTRM w Wałbrzychu.
W ostatnim dniu spotkania miał miejsce doskonały wykład sędziego WSA w Warszawie, dr. Mirosława Gdesza ?Opinia rzeczoznawcy majątkowego jako dowód z opinii biegłego?. W tym cennym, z merytorycznego punktu widzenia wydarzeniu, Towarzystwo miało przyjemność gościć ekspertów wywodzących się spoza środowiska PTRM. Sędzia Mirosław Gdesz w  atrakcyjnej formie wskazał rolę rzeczoznawcy majątkowego w procesach administracyjnych, w których używane są operaty szacunkowe. Wykład stanowił bogate źródło wiedzy dla rzeczoznawców świadczących swe usługi na rzecz instytucji publicznych a także osób, które w roli pełnomocnika reprezentują strony postępowania administracyjnego.

 GdeszDSC_0138

 

Relację przygotował
Wojtek Nurek