Artykuł

Polskie prawo nakazuje stosowanie metod ekonometrycznych w wycenie

09 luty 2012
Napisane przez  Lucyna Michalec

Prezentujemy artykuł Lucyny Michalec i Krzysztofa Głębickiego „Polskie prawo nakazuje stosowanie metod ekonometrycznych w wycenie – konsekwencje art. 157 ugn".

Poruszony temat będzie jednym z omawianych w trakcie szkolenia „Metody klasyczne i ekonometryczne w analizie rynku i wycenie nieruchomości" organizowanym przez PTRM w dniach 16 – 17 marca 2012 roku w Wrocławiu.

 

Następujące tematy szkoleniowe zostaną zebrane w formie elektronicznej na nośniku zewnętrznym:

Beata Szykulska "Excel i metody ekonometryczne w najprostszym wydaniu - nie takie straszne"

Lucyna Michalec i Krzysztof Głębicki "Polskie prawo nakazuje stosowanie metod ekonometrycznych w wycenie - konsekwencje art. 157 ugn"

Zbigniew Niemczewski "Tradycyjnie czy nowocześnie? O nakazach, zakazach, efektach i konsekwencjach"

Paweł Drelich "Jak zamienić równanie regresji na cechy w klasycznych metodach podejścia porównawczego"

Zbigniew Pałgan "Analiza rynku w wycenie nieruchomości"

Piotr Walczyk "Czy możliwe jest ustalenie zmian cen w czasie dla rynku ubogiego w transakcje?"

Jan Łopato - "Estymowanie hipotetycznych cen skrajnych w metodzie korygowania ceny średniej"

Leszek Flis "Najpierw szacujemy wszystkie porównawcze, na koniec mówimy o wartości szacowanej"

Zbigniew Szwaja "Co mówią dane i jak to odwzorować w wycenie - czyli nie święci garnki lepią"

 

Materiały z warsztatów zostały wydane w formie e-book'a. Materiały w formie pliku najwygodniej można kupić w sklepie internetowym PTRM, dodając go do koszyka poniżej w cenie: 

110.70zł
Ilość: