Piotr Mikulski

Piotr Mikulski

Adres strony internetowej: https://piotrmikulskiwycena.pl/

 • Funkcja w PTRM
  V-ce Prezes PTRM
 • Miasto
  Wrocław
 • Firma
  Piotr Mikulski Wycena
 • e-mail
  mikulskipiotr23@gmail.com
 • Tel. stacj.
  71 765 47 96
 • Tel. kom.
  603 64 87 53
 • Zakres prac
  Zajmuję się szacowaniem nieruchomości, służebności, wyceną maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Wyceniam również maszyny i urządzenia jako mienie ruchome oraz autorskie prawa majątkowe do różnego rodzaju opracowań i dokumentacji.
  W szczególności specjalizuję się w:
  • Szacowaniu nieruchomości;
  • Szacowaniu maszyn i urządzeń;
  • Wycenie autorskich praw majątkowych do opracowań i dokumentacji;
  • Opiniowanie w kwestii spraw czynszowych
 • Obszar pracy
  Podstawowy to województwo dolnośląskie
 • Moje organizacje
  Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych
 • Moje hobby
  Różnego rodzaju turystyka: rajdy piesze (po górach i dolinach), spływy kajakowe, spływy pontonowe, jazda na rowerze.

MOJE PUBLIKACJE: