Artykuł

Informacja o Walnym Zgromadzeniu PTRM w Wiźnie - 12 czerwca 2010 r

19 czerwiec 2010
Napisał 
Walne Zgromadzenie PTRM odbyło się 12 czerwca 2010 r. w Wiźnie, w malowniczym otoczeniu Biebrzańskiego Parku Krajobrazowego.
Głównymi punktami obrad było:
- Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w minionym okresie sprawozdawczym i udzielenie absolutorium Zarządowi Towarzystwa
- Dokonanie zmian w statucie
- W wyniku wyborów wyłoniono nowe władze i organy Towarzystwa:
 
Prezes PTRM
Piotr Walczyk
Wiceprezesi PTRM
Elżbieta Czuczman
Witold Solski
Rada PTRM
Krystyna Baraniecka
Wioletta Holak
Jarosław Matejczuk
Leszek Flis
Paweł Drelich
Jan Łopato
Zbigniew Szwaja
Komisja Dyscyplinarna
Sławina Kosmulska
Krzysztof Krzywicki
Włodzimierz Paszcza
Komisja Rewizyjna
Tatiana Korniak
Tomasz Bieliński
Krzysztof Głębicki
Dariusz Kurzawa
 

- Prezes Piotr Walczyk przedstawił program działania Towarzystwa na okres od czerwca 2010 do marca 2011 roku.