Artykuł

Pismo PTRM do Dyrekcji Lasów Państwowych

24 marzec 2011
Napisał 

Media

PTRM wystosował do Dyrekcji Lasów Państwowych pismo dotyczące: Zarządzenia nr 26 z dnia 20 maja 20 10 roku w sprawie ustalania wartości lasów i gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa.

las

W piśmie zwraca uwagę na koniczność dostosowanie wydanego Zarządzenia do obowiązujących przepisów prawnych. Treść pisma jest do pobrania w formacie PDF (link pod artykułem).