Artykuł

O zawracaniu kijem Wisły, czyli jak PTRM rozumie rentę podziałową

14 luty 2014
Napisał 

Przekazujemy w załączeniu przesłane nam ?Stanowisko rzeczoznawców majątkowych w sprawie sposobu wyceny nieruchomości dla potrzeb opłat adiacenckich od podziału", wyemitowane przez członków Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych biorących udział w spotkaniu z Dyrekcją Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi w dniu 3 stycznia 2014.

 

W odpowiedzi na przesłane nam pismo, które traktujemy jako zaproszenie do wyrażenia naszego zdania w kwestii wyceny dla potrzeb poboru opłat adiacenckich z tytułu podziału, deklarujemy zdanie odmienne ? w szczególności w odniesieniu do tej części wypowiedzi Kolegów, która dotyczy możliwości szacowania wartości nieruchomości po podziale jako sumy wartości poszczególnych działek stanowiących części tej nieruchomości.
Jako nietrafny odbieramy wynikający z treści przedstawionego nam pisma postulat jego sygnatariuszy, aby jako poprawną uznać praktykę określania wartości nieruchomości po podziale, jako tożsamej z sumaryczną wartością wydzielonych działek.

W załącznikach poniżej załączamy dokumenty.