Artykuł

Pismo PTRM do Ministerstwa Infrastruktury w sprawie projektu Rozporządzenia

12 marzec 2009
Napisał 

Prośba o przesłanie projektu z dnia 23.02.2009 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyceny i sporządzania operatu szacunkowego

 

 

Warszawa, 12.03.2009 r.

Ministerstwo Infrastruktury
Departament Nieruchomości i Planowania Przestrzennego
Wydział Wyceny i Rynku Nieruchomości

Szanowni Państwo!

W imieniu Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych proszę o przesłanie drogą elektroniczną projektu z dnia 23.02.2009 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyceny i sporządzania operatu szacunkowego na adres e-mailowy naszego Towarzystwa: zarzad@ptrm.pl.

Projekt rozporządzenia w wersji ww. został w wersji elektronicznej przekazany dnia 03 marca br. jednej z organizacji zawodowych, Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, w związku z czym, jak rozumiem, nie istnieją żadne przeszkody w przekazaniu go także Polskiemu Towarzystwu Rzeczoznawców Majątkowych - organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Jednocześnie rozumiemy, że przesłanie dnia 03 marca br. drogą elektroniczną ww. projektu w wersji z dnia 23.02.2009 r. do jednej z organizacji zawodowych (PFSRM), przy pominięciu innej organizacji zawodowej (PTRM) jest zwykłym przeoczeniem o charakterze technicznym. W związku z tym prosimy o uwzględnienie Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych przy rozsyłaniu wszelkiej korespondencji skierowanej do organizacji zawodowych, tak, żeby nie mogło, wbrew oczywistej intencji Ministerstwa, powstać mylne wrażenie, że Ministerstwo mogłoby, jako organ władzy, w sposób nierównoprawny albo wręcz uprzywilejowany, traktować niektóre z organizacji zawodowych przy dyskryminującym traktowaniu innych organizacji zawodowych.

Z wyrazami szacunku,

prezes PTRM
Tomasz Kotrasiński


do wiadomości:

Kopia:
- p. dyrektor Małgorzata Kutyła
- p. dyrektor Grzegorz Majcherczyk
- sekretariat Departamentu Gospodarki Nieruchomościami
- Biuro Informacji i Promocji MI
- LD PTRM