Artykuł

Relacja ze szkolenia w Smolarni

05 październik 2010
Napisał 
W dniach od 30 września do 2 października 2010 roku w Smolarni odbyło się, zorganizowane przez PTRM, szkolenie p.t. ?Problemy szacowania dla potrzeb aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego?.
Przedmiotem wykładu w pierwszym dniu, prowadzonego przez prof. Marka Szewczyka, były zagadnienia prawne przy wycenie dla potrzeb aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, ze szczególnym uwzględnieniem stanu nieruchomości i poniesionych nakładów. Odpowiedzi na zadawane przez nas pytania miały rozwiać wątpliwości pojawiające się w trakcie codziennej pracy. Czy rozwiały?
2010_09_30_0015
Leszek ? myśląco-kombinujący
2010_09_30_0028
Basia ? czyżby zrezygnowana?
2010_10_01_0265
Gosia ? chyba zobaczyła światełko nadziei
Każdy z nas indywidualnie może odpowiedzieć sobie na to pytanie. Moje subiektywne zdanie jest takie, że prawo polskie jest zaskakujące i  nawet prawnicy dziwią się jak ono funkcjonuje (np. uzależnienie dochodzenia swoich praw przez właściciela gruntu od opłacenia wpisu sądowego przez nie mającego zamiaru procesować się użytkownika wieczystego).
Na koniec wykładu połączonego z dyskusją prof. Szewczyk podziękował za pouczającą możliwość wymiany poglądów.
W drugim dniu szkolenia skupiliśmy się na zasadach rozliczania wartości nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego nieruchomości na budowę urządzeń infrastruktury technicznej.
2010_09_30_0103
W takiej sali się skupialiśmy. Niezła.
Wykład, poprowadzony przez dra Janusza Traczyka, obejmował omówienie zasad szacowania wartości odtworzeniowej (zwanej rzeczywistą) obiektów budowlanych oraz podstaw kosztorysowania robót budowlanych. Zapoznaliśmy się z cennikami wykorzystywanymi w kalkulacjach kosztorysowych oraz z przykładowym oszacowaniem nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego nieruchomości na infrastrukturę. Praktycznym wykorzystaniem cenników zajął się nasz kolega Włodek Majcherczyk, odpowiadając nam na pytanie: Czy warto i jak korzystać z  cenników?
2010_10_01_0169
Dr Janusz Traczyk i Włodek Majcherczyk
Na pewno warto, ale ?
- stosując zasadę ograniczonego zaufania
- zwracając uwagę przede wszystkim na opis pozycji cennikowych!
Włodek zrobił również autorski i jak najbardziej subiektywny ranking cenników.
Najlepszy wg Włodka jest BISTYP, a więc korzystajcie :-)
Paweł Drelich przedstawił przykład wyceny nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, przy wykorzystaniu modelu ekonometrycznego, natomiast Piotr Walczyk starał się przybliżyć rzeczoznawcom mniej zaawansowanym w technikach statystycznych, funkcję REGLINP.
Ostatni dzień naszego spotkania przeznaczyliśmy na dyskusję i  wymianę doświadczeń zawodowych, a zaproszony na to spotkanie sędzia Mirosław Gdesz odpowiadał na nurtujące nas pytania:
2010_10_02_0408
Sędzia Mirosław Gdesz odpowiada na pytania ogólne ?
2010_10_02_0405
i indywidualne ;-)
A poza tym jeszcze:
2010_10_01_0205

Zbieraliśmy borowiki