Artykuł

Relacja z Sympozjum Wyceny Nieruchomości i Przedsiębiorstw

27 wrzesień 2012
Napisał 
W dniach 20-22 września w Centrum Konferencyjno - Rekreacyjnym MOLO w Smardzewicach, w malowniczej scenerii jeziora Sulejowskiego odbyło się długo oczekiwane i przygotowywane z dużym zaangażowaniem organizatorów Sympozjum Wyceny Nieruchomości i Przedsiębiorstw. Materiały z Sympozjum zostały wydane w formie Biuletynu - e-book'a umieszczonego na płycie CD. 

Koszt Biuletynu na nośniku w postaci płyty to 100,00 zł brutto. Zamówienia na biuletyn można składać do Sekretariatu PTRM, lecz najwygodniej można go kupić w sklepie internetowym PTRM dodając go do koszyka poniżej w cenie: Wydarzenie pozyskało honorowy patronat Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Na uwagę zasługuje również fakt objęcia przedsięwzięcia Patronatem Naukowym Fundacji Ludwiga von Misesa oraz Patronatem Medialnym Wydawnictwa C.H. Beck. Spotkanie wsparli finansowo sponsorzy- Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., Kancelaria Doradcza SOLSKI i Partnerzy sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Budowlane Górski Sp. z o.o. S.K.A., za co serdecznie dziękujemy.
Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych po ubiegłorocznym sukcesie jakim było Sympozjum Wyceny Nieruchomości Dla Samorządów, tym razem podjęło próbę przybliżenie uczestnikom tematyki wyceny nieruchomości komercyjnych, inwestycji mieszkaniowych i przedsiębiorstw. Trzydniowe spotkanie, podczas którego można było wysłuchać kilkunastu wystąpień miało na celu wymianę poglądów oraz doświadczeń środowiska naukowców, bankowców, deweloperów i biegłych. Poruszane były nie tylko teoretyczne ale i praktyczne aspekty wartości i użyteczności, a wszystko osadzone zostało w realiach aktualnej kondycji rynku nieruchomości. Wnikliwej analizie poddany został rynek nieruchomości w świetle bieżącej koniunktury gospodarczej i globalnego kryzysu, z uwzględnieniem rynku nieruchomości w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych Ameryki, co mocno zaciekawiło zgromadzonych uczestników oraz gości. Dyskusje odnośnie wyceny oraz sytuacji panującej na rynku mieszkaniowym czy finansowym, często przenosiły się do kuluarów i restauracji.
2012 0922 DSC 9401-Resizer-700L50W imieniu organizatorów obrady Sympozjum dla spragnionych wiedzy uczestników, otworzyła uroczyście Prezes Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych Beata Szykulska, dziękując zgromadzonym za przybycie i wyrażając nadzieję na owocne dyskusje.
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Pan Piotr Styczeń przesłał list odczytany przez Panią Prezes. Ministerstwo zauważyło i doceniło aktywne zaangażowanie przedstawicieli PTRM w promowanie wiedzy o gospodarce nieruchomościami oraz poszukiwanie nowatorskich rozwiązań o charakterze systemowym, które przyczyniają się do usprawnienia funkcjonowania rynku nieruchomości.
 
 
 


2012 0922 DSC 9415-Resizer-700L50Merytoryczną część spotkania rozpoczął członek PTRM Włodzimierz Paszcza przedstawiając „Traktat o standardzie zawodowym rzeczoznawców majątkowych" opracowany przy współpracy kolegi z Towarzystwa Włodzimierza Majcherczyka. Traktat okazał się próbą krytycznej analizy porównawczej uzgodnionego – na podstawie art. 175, ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami – standardu „bankowego", ukazując efekt końcowy porozumienia pomiędzy Związkiem Banków Polskich, a Polską Federacją Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
 
 
 
 
 
 
 
Przedstawiciele Instytutu Misesa dr Juliusz Jabłecki, dr Mateusz Machaj oraz Bartosz Wilk swoją obecnością potwierdzili chęć podzielenia się wiedzą oraz doświadczeniem z uczestnikami, przy czym dwóch pierwszych prelegentów zgodziło się na wystąpienia.
 2012 0922 DSC 9470-Resizer-700L50
Ekonomista dr Juliusz Jabłecki dokonał wykładu nt. „Interwencji rządu USA na rynku nieruchomości i jej niezamierzonych konsekwencji". Podjęta została próba wyjaśnienia w jaki sposób doszło do takiego kataklizmu w najbardziej rozwiniętym systemie finansowym świata. Wykładowca starał się przekonać gości, że przyczyną kryzysu w Stanach Zjednoczonych Ameryki była polityka mieszkaniowa rządu, która zaburzyła bodźce w systemie finansowym, doprowadzając do nieefektywnej wyceny ryzyka, szukając jednocześnie przyczyn min. w rozwarstwionej strukturze dochodów, systemie kształcenia czy w dążeniu do powstania społeczeństwa właścicieli.
 
 
 
 

2012 0922 DSC 9563-Resizer-700L50
 
Następnie głos zabrał główny ekonomista Instytutu Misesa dr Mateusz Machaj wygłaszając referat na temat „Granic i ograniczeń w ekonomii". Wykazał, także na przykładach, że w tej dziedzinie nie istnieje skuteczne modelowanie oraz twarde zmienne, które w zależności od tego jak je zdefiniujemy, mogą okazać się zupełnie różne od tych które zakładaliśmy.

 
 
 
 
 
 
2012 0922 DSC 9594-Resizer-700L50
 
Pracowity pierwszy dzień Sympozjum swoim wystąpieniem podsumował dr Jan Łopato prezentując „Rentę dożywotnią i odwrócony kredyt hipoteczny" wykazując min. podobieństwa i różnice tych dwóch instytucji. Obserwując trudną sytuację systemu emerytalnego, co zwiększy zainteresowanie odwróconą hipoteką oraz rentą dożywotnią, zauważono że w szeroko pojętym interesie społecznym leży uchwalenie ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym oraz o przygotowaniu odrębnej ustawy o rencie dożywotniej. Dostrzeżono, że w przypadku renty dożywotniej i braku obowiązku ustalania wartości rynkowej nieruchomości na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego, nie jest to na dzień dzisiejszy obfitujący w bogactwo zleceń rynek dla rzeczoznawców majątkowych.
 
 


2012 0922 DSC 9636-Resizer-700L502012 0922 DSC 9624-Resizer-700L50
 
 
Uczestnicy wieczór spędzili w nietypowy sposób, gdyż gośćmi kolacji byli także zaproszeni rycerze, którzy umilali czas grając, opowiadając i dostarczając wszystkim rozrywki. Tak więc Lancelot i Ginewra, chociaż tego wieczoru byli na wyciągnięcie ręki.
 
 
 
 
 
 
 


2012 0922 DSC 9723-Resizer-700L50Drugi dzień wystąpień został zapoczątkowany przez jednego z członków PTRM Jana Szczygielskiego wykładem o „Wpływie rzeczoznawcy na dochód inwestora". Niezwykle ciekawy wykład o koncepcjach i procesie inwestycyjnym, poparty przykładami realizowanych przez prelegenta inwestycji Wyspy Spichrzów w Gdańsku, centrum miasta Krynicy Morskiej oraz Centrum Hevelius w Gdańsku Wrzeszczu. Jan Szczygielski odpowiada na postawione w temacie pytanie, pokazując także, że rzeczoznawca majątkowy nie musi wyceniać jedynie mieszkań i obiektów komercyjnych, wykonując przy tym zlecenia administracji publicznej czy banków.
 
 
 
 


2012 0922 DSC 9750-Resizer-700L502012 0922 DSC 9745-Resizer-700L50
 
Świat finansów reprezentowany był przez ekspertów Narodowego Banku Polskiego prof. Jacka Łaszka, Hannę Augustyniak oraz dr Krzysztofa Olszewskiego, a także przedstawiciele SGB – Banku S.A. Macieja Prybę i Macieja Kucharczaka. Ekspert rynku kapitałowego Piotr Paisert oraz analityk giełdowy Szymon Jasiński mocno zasilili szeregi finansistów , włączając się równie intensywnie do wielu paneli dyskusyjnych.
 
 
 


2012 0922 DSC 9764-Resizer-700L50
 
Prof. Jacek Łaszek przedstawił „Cykle na rynku nieruchomości", gdzie omówiona została bańka spekulacyjna oraz największe kryzysy w skali światowej i ich przyczyny. Kryzys na rynku nieruchomości oznaczający spadki wskaźników ekonomicznych może być powodowany problemami całej gospodarki, dlatego dla ekonomisty rynek nieruchomości powinien być przedmiotem szczególnej uwagi. Słuchacze poruszyli problem pomijania korzystania z zewnętrznych baz danych oraz kwestię inicjatywy Centrum AMRON.
 
 
 
 


2012 0922 DSC 9807-Resizer-700L50
 
Kontynuacją wykładu prof. Jacka Łaszka było wystąpienie dr Krzysztofa Olszewskiego, który przybliżył „Cykle na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych". Krótkookresowo sztywna podaż oraz duże opóźnienie czasowe pomiędzy zmianą cen a reakcją podaży, okazują się być głównymi czynnikami wpływającymi na cykle na rynku nieruchomości. Popyt z kolei uzależniony jest od czynników fundamentalnych oraz spekulacyjnych, które są zmienne. W konsekwencji, stałą cechą tego sektora są cykle oraz wahania cen, co stanowi istotne wyzwanie dla wyceny nieruchomości.

 
 
 
 
 
 

2012 0922 DSC 9826-Resizer-700L50

Świadomość uczestników w sprawach wyceny przedsiębiorstw postanowili podnieść przedstawiciele Grand Thornton.

Jako pierwszy prezentacji na temat „Wyceny wartości przedsiębiorstwa" dokonał dr Przemysław Hewelt podkreślając, że jest to kluczowy element procesu decyzyjnego dotyczącego większości transakcji kapitałowych oraz oceny nowych przedsięwzięć lub prowadzonej działalności. W związku z brakiem jednolitej reguły określającej sposób szacowania wartości przedsiębiorstwa scharakteryzował podstawowe metody wyceny przedstawiając ich cele, wady, zalety i główne błędy popełniane przy dokonywaniu wyceny.


2012 0922 DSC 9835-Resizer-700L50
 
Karolina Kołodziejczak w swoim wystąpieniu nt. „Wyceny wartości marki" zauważyła, że to właśnie marka uznawana jest za najcenniejsze aktywo niematerialne, które charakteryzuje się największą zdolnością do tworzenia wartości przedsiębiorstwa. Kreowanie i właściwe jej stosowanie jest skutecznym sposobem zdobywania i utrwalania przewagi konkurencyjnej, a w czasach kryzysu to właśnie silne marki radzą sobie z problemami znacznie lepiej. Jak ważne jest budowanie wizerunku potwierdza podany przykład Koncernu BP i wycieku ropy w Zatoce Meksykańskiej. Dyskusję wśród zgromadzonych wywołała opłata licencyjna oraz sytuacja wprowadzania klientów w błąd przy sprzedaży marki.

 
 
 
 
 
Jedną z ostatnich okazji na bliższą integrację był piątkowy wieczór, który zgromadził wszystkich na uroczystej kolacji. Dzięki DJowi, który przenosił nas w klimat lat 60' i współczesnych nie ustawała zabawa na parkiecie. Wyśmienite dania serwowane przez szefa kuchni spowodowały, że szkolenie można było opuścić nie tylko będąc bogatszym w wiedzę...
odpoczynek2012 0922 DSC 9960-Resizer-700L50
 
 

2012 0922 DSC 9997-Resizer-700L50
 
Trzeciego, niestety ostatniego już dnia swoje spostrzeżenia dotyczące „Faz rozwoju projektu deweloperskiego- współpracy dewelopera i rzeczoznawcy majątkowego" przedstawił dr Dariusz Trojanowski. Szczegółowo został omówiony całokształt działań procesu deweloperskiego głównie w obszarze nieruchomości komercyjnych. Podkreślone zostało, że rzeczoznawcy majątkowi mają bardzo dobre podstawy by doradzać na rynku nieruchomości, a ich udział w rozwoju projektów inwestycyjnych może być źródłem szeregu korzyści, lecz potencjał tej grupy zawodowej nie jest wykorzystywany w pełni na rynku deweloperskim.
 
 
 
 


2012 0922 DSC 0006-Resizer-700L50
 
Niezwykle optymistycznie podchodzący do inwestowania doradca finansowy Szymon Jasiński poprzez temat „Prognozy rynku kapitałowego i strategie inwestycyjne - gdzie możemy szukać podpowiedzi przy rozpoczęciu i układaniu indywidualnego długoterminowego portfela inwestycyjnego" przedstawił prezentację wykonaną o pewne rynkowe realia, które może znaleźć przysłowiowy Kowalski szukający sposobu na ulokowanie swoich środków. Nie dając uniwersalnego rozwiązania, lecz zmuszając do myślenia udowadniał uczestnikom, że rynek kapitałowy i zróżnicowane instrumenty dają szerokie możliwości zarabiania w prawie każdych warunkach otaczającego nas środowiska ekonomicznego, pod warunkiem że zaczniemy działać.
 
 
 
 
 

2012 0922 DSC 0022-Resizer-700L50
 
Wiceprezes PTRM Witold Solski zreferował „Szacunek prognozy wartości" sygnalizując kilka problemów rozważanych w Kancelarii i ubarwił je pismem obrazkowym wyświetlając ilustracje slajdami niczym siedemnaście mgnień wiosny rzeczoznawstwa majątkowego. Prezentacja dostępna jest na witrynach oraz w biuletynie z Sympozjum.

 
 
 
 2012 0922 DSC 0044-Resizer-700L50
 
Kończąc trzydniowe spotkanie Prezes Beata Szykulska podziękowała uczestnikom, wykładowcom oraz zaproszonym gościom, następnie wręczając wszystkim słuchaczom zaświadczenia o uczestnictwie w Sympozjum.
Z żalem, lecz w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku i przekonaniem graniczącym z pewnością o konieczności zorganizowania kolejnego spotkania, zmuszeni byliśmy rozstać się z zainteresowanymi tematyką wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw.
Cel - jakim było stworzenie platformy umożliwiającej wymianę myśli środowisk zainteresowanych lub związanych z cenami nieruchomości i wartością przedsiębiorstw- został osiągnięty.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych raz jeszcze składa serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, a w szczególności Poznańskiemu Funduszowi Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., Kancelarii Doradczej SOLSKI i Partnerzy sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwu Budowlanemu Górski Sp. z o.o. S.K.A. Jesteśmy wdzięczni za wsparcie, dzięki któremu była możliwa realizacja naszych zamierzeń i celów. Idea rozwoju jest niezwykle istotna i co najważniejsze, dostrzegana przez innych.
.
 

Galeria