Artykuł

Pismo do MI w sprawie wymogów programowych

10 listopad 2009
Napisał 

Opinia PTRM w sprawie w projektu nowego rozporządzenia w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.

 

Warszawa, 10 lisopada 2009 r.

Szanowny Pan
Cezary Grabarczyk
Minister Infrastruktury

Ministerstwo Infrastruktury
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze!

Uprzejmie dziękujemy za zasięgnięcie opinii Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych w sprawie w projektu nowego rozporządzenia w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.

Niestety, zmian, które zostały dokonane w nowym rozporządzeniu nie możemy powitać z radością. W ogólności, ze smutkiem, musimy uznać je za zmiany ze złego na gorsze.

Towarzystwu naszemu nie idzie zresztą o kwestie szczegółów, ile godzin zostało przeznaczonych na konkretne zagadnienia. Jeżeli np. zmniejszono liczbę godzin w dziale Podstawy statystyki i ekonometrii z 6 godzin lekcyjnych na 4 godziny to naprawdę niewiele zmienia.

Nie chcąc bez potrzeby zajmować czasu Pana Ministra o sprawach drugorzędnych odsyłam do artykułu umieszczonego na stronie Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, p.t. Prima Aprilis. Kilka uwag na temat rodzimego modelu kształcenia rzeczoznawców majątkowych, który gruntownie przedstawia stanowisko naszego Towarzystwa w sprawie kwestii kształcenia rzeczoznawców majątkowych.

Uprzejmie prosimy Pana Ministra o gruntowne przemyślenie problemów poruszanych w powyższym artykule. Idzie bowiem o sprawy dla naszego zawodu zasadnicze.

z wyrazami szacunku

Tomasz Kotrasiński
prezes Towarzystwa