Artykuł

Wynagrodzenie biegłych

22 marzec 2013
Napisał 
Wynagrodzenie biegłych fot. Maciej Kantor (mkantor.flog.pl)

Pismo PTRM skierowane do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stawek wynagrodzeń biegłych.

 

 

Warszawa, 22 marca 2013 roku

Minister Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

W ramach społecznych konsultacji projektu rozporządzenia w sprawie stawek wynagrodzeń biegłych przedstawiam stanowisko Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych. Reprezentuję Stowarzyszenie będące organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych. Informację o podmiocie dostępne są na witrynie www.ptrm.pl

Ze smutkiem dostrzegliśmy, że w rozdzielniku Ministerstwa nie zostało ujęte nasze Towarzystwo. Proszę zatem o dopisanie do bazy adresowej organu naszego adresu: ul. Kopernika 30 lok 332, 00-336 Warszawa. Tel-fax +48 22 828 40 11 e-mail: sekretariat@ptrm.pl

Z całą mocą ponawiamy wolę uczestnictwa w pracach nad ustawą o biegłych Sądowych.

Odnosząc się do upublicznionego projektu rozporządzenia wypada stwierdzić, że jest to akt próbujący reagować na panujący chaos w kwestii wynagradzania biegłych oparte na przepisach przyjętych do stosowania w minionym wieku.

W opinii Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych oszczędności w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości nie wolno poszukiwać w kieszeniach podmiotów dysponujących wiadomościami specjalnymi.

Naszym zdaniem istnieje uzasadniona obawa o pauperyzację biegłych i w dalszej perspektywie deprecjacje jakości opinii Sądowych, co wpłynie finalnie na postrzeganie instytucji wymiaru sprawiedliwości w oczach opinii publicznej.

Jeśli zasady wynagradzania biegłych mają nadal wywodzić się z epoki socjalizmu wypada przypomnieć powstałą w tamtym okresie zasadę: jaka płaca taka praca.

Z wyrazami szacunku.

PREZES PTRM

Beata Szykulska