Walne Zebranie PTRM w Puławach połączone z wewnętrznym szkoleniem

16 czerwiec 2012 Dział: Co nowego?
Walne Zebranie PTRM połączone z wewnętrznym szkoleniem dla jego członków odbyło się w hotelu Izabella, Puławach, od 14 do 16 czerwca 2012r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PTRM

01 grudzień 2011 Dział: Co nowego?

30 listopada 2011 r. w Gdańsku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych.

Na spotkaniu wybrany zostal nowy Prezes PTRM w osobie Beaty Szykulskiej (Lublin). 

Czy będzie uzgodniony Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny nr 4 - Inwestycje linowe - służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości (KSWS 4)?

17 czerwiec 2011 Dział: Warsztat wyceny

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, z pominięciem Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych zamierza przedłożyć do uzgodnienia Ministrowi Infrastruktury, Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny nr 4 (KSWS 4) - Inwestycje linowe - służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości. Przedstawiamy stanowisko Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych wobec tego projektu. 

Spotkanie i Walne Zgromadzenie PTRM w Lubrzy

16 czerwiec 2011 Dział: Co nowego?

W dniach 9-11 czerwca odbyło się kolejne spotkanie organizowane przez PTRM, w trakcie którego odbyło się Walne Zgromadzenie Członków. Tym razem spotkaliśmy się w Lubrzy koło Świebodzina.

O nas

14 kwiecień 2010 Dział: O ptrm

naglowekPolskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych jest organizacją działającą zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach. Zrzesza wyłącznie aktywnie działających zawodowo rzeczoznawców majątkowych. Działa na terenie całej Polski. Formalnie, zgodnie z art. 4 pkt. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami stanowi organizację zawodową.

Towarzystwo ma na celu stworzenie, raczej elitarnej niż masowej organizacji profesjonalistów. Sprzyjają temu świadomie ustawione progi finansowe wstępu do Towarzystwa.

Stale się rozwijamy, szukamy najlepszych rozwiązań, doskonalimy nasze umiejętności, czerpiemy z mądrości innych pełnymi garściami. Rocznie spotykamy się na kilku szkoleniach wewnętrznych, organizowanych przez PTRM i całkowicie lub w przeważającej części finansowanych ze środków Towarzystwa. Uczestniczymy w wielu spotkaniach zewnętrznych, konferencjach, sympozjach, kursach, studiach. Stale spieramy się ze sobą, dyskutujemy, szukamy prawdy. Nasze Towarzystwo czynnie uczestniczy w środowisku rzeczoznawców majątkowych. Wydajemy liczne opinie, komunikaty, artykuły, zajmujemy stanowiska w sprawach związanych z wyceną nieruchomości, często niepopularne i odmienne od przyjętych, trwającymi wiele lat, utartymi, ale już nieaktualnymi schematami. Wydajemy również półrocznik pt. Biuletyn Nieruchomości.

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych to jednak coś więcej niż tylko stowarzyszenie osób związanych z rynkiem nieruchomości. Jesteśmy grupą zawodowych przyjaciół, którzy chętnie wymieniają się doświadczeniami warsztatowymi. Dzielimy się swoją pracą, jej wynikami, analizami. Realizujemy swoje cele w codziennym kontakcie, wspólnej nauce, wzajemnej pomocy. Własnością PTRM jest biblioteka kilkuset opracowań, w tym operatów szacunkowych raportów i analiz rynku zgromadzona przez członków Towarzystwa. Członkowie otrzymują także pomoc merytoryczną na bieżąco poprzez z cała pewnością najaktywniejszą w Polsce listę dyskusyjną PTRM. PTRM udziela im również wsparcia merytorycznego i organizacyjnego przy rozwiązywaniu problemów zawodowych, w tym związanych z działaniami organów władzy publicznej.