Nowy Zarząd PTRM

14 czerwiec 2013 Dział: Co nowego?
Na Walnym Zebraniu PTRM połączonym z wewnętrznym szkoleniem dla jego członków wybrano nowy Zarząd PTRM.

Walne Zebranie PTRM w Puławach połączone z wewnętrznym szkoleniem

16 czerwiec 2012 Dział: Co nowego?
Walne Zebranie PTRM połączone z wewnętrznym szkoleniem dla jego członków odbyło się w hotelu Izabella, Puławach, od 14 do 16 czerwca 2012r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PTRM

01 grudzień 2011 Dział: Co nowego?

30 listopada 2011 r. w Gdańsku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych.

Na spotkaniu wybrany zostal nowy Prezes PTRM w osobie Beaty Szykulskiej (Lublin). 

Czy będzie uzgodniony Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny nr 4 - Inwestycje linowe - służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości (KSWS 4)?

17 czerwiec 2011 Dział: Warsztat wyceny

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, z pominięciem Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych zamierza przedłożyć do uzgodnienia Ministrowi Infrastruktury, Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny nr 4 (KSWS 4) - Inwestycje linowe - służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości. Przedstawiamy stanowisko Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych wobec tego projektu. 

Spotkanie i Walne Zgromadzenie PTRM w Lubrzy

16 czerwiec 2011 Dział: Co nowego?

W dniach 9-11 czerwca odbyło się kolejne spotkanie organizowane przez PTRM, w trakcie którego odbyło się Walne Zgromadzenie Członków. Tym razem spotkaliśmy się w Lubrzy koło Świebodzina.