O zawracaniu kijem Wisły, czyli jak PTRM rozumie rentę podziałową

14 luty 2014 Dział: Stanowisko PTRM

Przekazujemy w załączeniu przesłane nam ?Stanowisko rzeczoznawców majątkowych w sprawie sposobu wyceny nieruchomości dla potrzeb opłat adiacenckich od podziału", wyemitowane przez członków Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych biorących udział w spotkaniu z Dyrekcją Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi w dniu 3 stycznia 2014.

Jakie są zasady powoływania członków Komisji Odpowiedzialności Zawodowej?

12 listopad 2013 Dział: Stanowisko PTRM

Wypełniając regulacje Rady Europy oraz rozwiązania zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej i ustawodawstwie zwykłym, MTBiGM prowadzi tzw. konsultacje społeczne dotyczące m.in. projektu rozporządzenia w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych.

Co z odpowiedzialnością zawodową rzeczoznawców majątkowych?

12 wrzesień 2013 Dział: Stanowisko PTRM

Jakie zmiany w prawie, związane z odpowiedzialnością zawodową, szykuje nam rzeczoznawcom Ministerstwo i jakie stanowisko wobec nich zajęło Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych.

Wynagrodzenie biegłych

22 marzec 2013 Dział: Stanowisko PTRM

Pismo PTRM skierowane do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stawek wynagrodzeń biegłych.

 

Komunikat PTRM w sprawie projektu standardu zawodowego: "Ogólne reguły postępowania"

26 listopad 2012 Dział: Stanowisko PTRM
Przedstawiamy wypracowane w gronie członków PTRM stanowisko wobec skierowanego do konsultacji przez PFSRM projektu nowego standardu zawodowego. W załączniku też tekst projektowanego standardu wraz z zaproszeniem do konsultacji. Zwracamy też uwagę na wcześniejsze nasze uwagi o uzgadniania standardów zawodowych a także opinie o innych propozycjach w tej materii.