Trwają prace nad ustawą o biegłych sądowych

20 maj 2011 Dział: Stanowisko PTRM

Przy Ministerstwie Sprawiedliwości pracuje Zespół do kontynuowania prac legislacyjnych nad projektem ustawy o biegłych sądowych.  PTRM przesłało Do Departamentu Organizacyjnego Ministerstwa swoje stanowisko i uwagi dotyczące problematyki biegłych sądowych.

Pismo PTRM do Dyrekcji Lasów Państwowych

24 marzec 2011 Dział: Stanowisko PTRM

PTRM wystosował do Dyrekcji Lasów Państwowych pismo dotyczące: Zarządzenia nr 26 z dnia 20 maja 20 10 roku w sprawie ustalania wartości lasów i gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa.

I Kongres Nauk Sądowych - zapytanie

24 marzec 2011 Dział: Stanowisko PTRM

 

W imieniu Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, reprezentującego tę część środowiska biegłych sądowych, zwracamy się do animatorów komitetu organizacyjnego o wyjaśnienie sytuacji, która powstała po I Kongresie Nauk Sądowych i rewizję poczynionych ustaleń.

 

Pecunia non olet. Stanowisko dedykowane I Kongresowi Nauk Sądowych

22 listopad 2010 Dział: Stanowisko PTRM

 

Kolekcjonując listę spraw, o które należy powalczyć po Kongresie - ale na nim już je wstępnie zasygnalizować -  nie można pominąć problemu wynagrodzeń.

Biegli sądowi - nasza solidarna, rzeczoznawców majątkowych odpowiedzialność.

06 październik 2010 Dział: Stanowisko PTRM
I Kongres Nauk Sądowych odbędzie się w sobotę, 27 listopada 2010 roku w Warszawie. Zainteresowanych szczegółami odsyłamy do witryny www.1kns.pl
Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych jest partnerem Kongresu Biegłych Sądowych poprzez otrzymanie godności instytucji uczestniczącej.