Pismo PTRM do Ministerstwa Sprawiedliwości - uwagi do projektu ustawy o "deregulacji" niektórych zawodów.

04 kwiecień 2012 Dział: Stanowisko PTRM

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych w piśmie do Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawia uwagi do projektu ustawy o "deregulacji" niektórych zawodów. Poniżej tekst pisma, a w spince poniżej artykułu skan dokumentu w formacie PDF.

Co dalej z wycenami dla Banków?

11 marzec 2012 Dział: Stanowisko PTRM

Przedstawiamy pismo PTRM kierowane do Związku Banków Polskich w sprawie wycen na potrzeby sektora bankowego. Kopię pisma skierowaliśmy też do PFSRM, licząc na współpracę w tej sprawie, dotyczącej całego środowiska rzeczoznawców majątkowych.

Operat szacunkowy czy opinia biegłego sądowego?

09 luty 2012 Dział: Stanowisko PTRM

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych przesłało 30 listopada 2011r. do Ministra Sprawiedliwości opracowanie „Operat szacunkowy czy opinia biegłego sądowego" wskazując na niektóre kolizje dostrzeżone w zapisach obowiązujących przepisów prawa. PTRM zgłosiło też wolę i pełną gotowość współpracy z Ministerstwem w zakresie identyfikowania i eliminowania kolizji prawnych, z obszarów wyceny i szacowania nieruchomości. 

 

Certyfikacja biegłych - inicjatywa PTRM

21 styczeń 2012 Dział: Stanowisko PTRM

Nasze Towarzystwo podjęło się trudu wspierania i budowy pozycji biegłych. Obok dyskusji i prezentacji oficjalnych stanowisk PTRM zadecydowaliśmy, ze wskażemy własne rozwiązanie wyznaczenia kierunku ewentualnej certyfikacji.

Zaproszenie do współpracy przy doskonaleniu UGN

19 lipiec 2011 Dział: Stanowisko PTRM

Koleżanki i Koledzy,

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami obowiązuje już przeszło trzynaście lat. Akt ten po raz pierwszy kompleksowo uregulował obszerną dziedzinę gospodarki nieruchomościami obejmując swoim zakresem szereg zagadnień, które wcześniej nigdy nie były objęte regulacją ustawową, w szczególności wprowadził do polskiego systemu prawa nową grupę zawodową - rzeczoznawców majątkowych.