Stanowisko PTRM w sprawie standardów zawodowych

01 wrzesień 2012 Dział: Stanowisko PTRM

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych uważa, że uzgadnianie przez Ministra Infrastruktury standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych nie jest celowe. Poniżej pełny tekst stanowiska PTRM wraz z uzasadnieniem.

Stanowisko PTRM w sprawie projektu Standardu KSWS-4 - "Wycena odszkodowań i wynagrodzeń dla urządzeń przesyłowych".

12 lipiec 2012 Dział: Stanowisko PTRM
"Zaproponowane regulacje są przykładem wielu błędów w sztuce legislacyjnej. Przedstawione rozwiązania w istotnej części są sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym i normami wyższego rzędu."
 

Korespondencja ze Związkiem Banków Polskich

11 kwiecień 2012 Dział: Stanowisko PTRM

Przedstawiamy dalszy ciąg konrespondencji ze Związkiem Banków Polskich. Skan tekstu jest dostępny też w formacie PDF, w spince poniżej artykułu.

Pytania PTRM do Pana Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej związane z opiniowaniem operatów szacunkowych

04 kwiecień 2012 Dział: Stanowisko PTRM

Na podstawie dotychczasowch doświadczeń, własnych a także innych organizacji zawodowych, związancych z oceną operatów szacunkowych, PTRM skierowało Pana Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej prośćbę o zajęcie pisemnie stanowiska w zasygnalizowanych kwestiach. Poniżej tekst pisma, a w spince poniżej załącznik w formacie PDF.

Pismo PTRM do Ministerstwa Sprawiedliwości - uwagi do projektu ustawy o "deregulacji" niektórych zawodów.

04 kwiecień 2012 Dział: Stanowisko PTRM

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych w piśmie do Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawia uwagi do projektu ustawy o "deregulacji" niektórych zawodów. Poniżej tekst pisma, a w spince poniżej artykułu skan dokumentu w formacie PDF.